TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC

GIỚI THIỆU

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Trung và các ngoại ngữ khác theo nhu cầu của xã hội; đào tạo bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin theo các chuẩn công nghệ thông tin hiện hành theo nhu cầu của xã hội trên cơ sở vừa học vừa làm, tự học có giảng viên hướng dẫn. .......

XEM CHI TIẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Giám đốc: TS.Đoàn Mạnh Hồng

Số điện thoại: 0983080478

Email: manhhong@tueba.edu.vn

Phó Giám đốc: TS.Nguyễn Hồng Hải

Số điện thoại: 0983847988

Email: honghai@tueba.edu.vn

Xem chi tiết

LIÊN HỆ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC

Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083.647.619

xuanhuong383@gmail.com

FACEBOOK FANPAGE