PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

GIỚI THIỆU

Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị thuộc trường có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý và thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê của trường sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy chế, chế độ theo quy định hiện hành. Phòng làm việc theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.......

XEM CHI TIẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng phòng,Kế toán trưởng: TS.Đặng Quỳnh Trinh

Số điện thoại: 0916899882

Email: dangquynhtrinh81@gmail.com

Phó trưởng phòng: TS.Nguyễn Thị Kim Anh

Số điện thoại: 0973.896.712

Email: ntkanh85@tueba.edu.vn

Xem chi tiết

LIÊN HỆ

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083.547.987

dangquynhtrinh81@gmail.com

FACEBOOK FANPAGE