Danh sách giáo trình đã xuất bản

 23/04/2021  17315
DANH SÁCH GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU HỌC TẬP ĐÃ XUẤT BẢN
TT Tên giáo trình, tài liệu học tập (kể cả giáo trình điện tử) Chủ biên Năm xuất bản
GIÁO TRÌNH    
1 Tài chính doanh nghiệp Nguyễn Đình Kiệm 2008
2 Kinh tế nông nghiệp Đỗ Quang Quý 2009
3 Kiểm toán căn bản Trần Đình Tuấn 2010
4 Phân tích hoạt động kinh doanh Đồng Văn Đạt 2010
5 Nguyên lý kế toán Đoàn Quang Thiệu 2010
6 Tài chính tiền tệ Nguyễn Thị Oanh 2010
7 Kế toán hành chính sự nghiệp Nguyễn T. Minh Thọ 2010
8 Phân tích số liệu thống kê Đỗ Anh Tài 2010
9 Tin học ứng dụng Trần Công Nghiệp 2010
10 Xã hội học đại cương Đặng Xuân Quý 2010
11 Kinh tế môi trường Tạ Thị Thanh Huyền 2010
12 Hành vi người tiêu dùng  Nguyễn Thị Gấm 2010
13 Marketing (cho cao học Quản lý kinh tế) Đỗ Thị Bắc 2012
14 Kinh tế quốc tế Trần Nhuận Kiên 2013
15 Nguyên lý thống kê Trần Chí Thiện 2013
16 Tài chính quốc tế Hoàng Thị Thu 2013
17 Nguyên lý thống kê Trần Chí Thiện 2013
18 Kế toán quốc tế Đỗ T. Thúy Phương 2014
19 Tổ chức công tác kế toán Trần Đình Tuấn 2014
20 Kế toán quản trị Đỗ T. Thúy Phương 2015
21 Đại cương Kinh tế y tế Phạm Hồng Hải 2015
22 Cầu và nhu cầu chăm sóc sức khỏe Phạm Hồng Hải 2015
23 Thị trường cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe Phạm Hồng Hải 2015
24 Đánh giá và dự báo y tế Phạm Hồng Hải 2015
25 Kinh tế phát triển Phạm Thị Lý; Nguyễn Thị Yến 2016
26 Quản trị tài chính doanh nghiệp Trần Quang Huy 2016
27 Quản trị dự án Phạm Thị Thanh Mai 2016
28 Kế toán Ngân sách Trần Đình Tuấn 2016
29 Tài chính tiền tệ Vũ Thị Hậu 2016
30 Kế toán tài chính 3 Nguyễn Thị Lời 2016
31 Kiểm toán nội bộ Đỗ Thị Thúy Phương 2016
32 Kiểm toán Báo cáo tài chính Đỗ Thị Thúy Phương 2016
33 Thị trường chứng khoán Hoàng Thị Thu 2016
34 Giáo dục thể chất Nguyễn Tiến Lâm 2016
35 Toán cao cấp Nguyễn Văn Minh 2016
36 Xác xuất thống kê Nguyễn Văn Minh 2017
37 Toán kinh tế Nguyễn Văn Minh + Trần Văn Quyết 2017
38 Kế toán ngân hàng Trần Đình Tuấn 2017
39  Kế toán tài chính 2 Đỗ Thị Thúy Phương 2019
40 Địa lý kinh tế Việt Nam Tạ Thị Thanh Huyền 2019
41  Thẩm định dự án đầu tư Nguyễn Tiến Long 2019
42 Kế toán tài chính 1 Ma Thị Hường 2020
43 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hoàng Thị Thu 2020
44 Tài chính công Nguyễn Việt Dũng 2020
45 Quản lý tài chính công Phạm Thị Ngọc Vân 2021
46 Phân tích chính sách  Nguyễn Thị Thu Hà 2021
47 Kiểm toán hoạt động Đỗ Thị Thúy Phương 2021
48 Thuế Nguyễn Thu Nga 2021
49 Hệ thống thông tin kế toán Đỗ Thị Thu Hằng 2021
50 Kế toán Hành chính sự nghiệp Nguyễn Thị Lan Anh 2021
51 Quản trị thương hiệu Dương Thanh Hà 2021
52 Quản trị doanh nghiệp Nhỏ và vừa Phạm Văn Hạnh 2021
53 Kinh doanh quốc tế Đinh Hồng Linh, Ngô Thị Hương Giang 2021
54 Quản trị học Đỗ Đình Long, Lê Ngọc Nương 2022
55 Tin học đại cương Nguyễn Văn Huy 2022
56 Nguyên lý kế toán Đàm Phương Lan 2022
TÀI LIỆU THAM KHẢO    
1 Câu hỏi và bài tập Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Trần Đình Tuấn và Thái Thị Thái Nguyên 2012
2 A study on Intra-household Gender Relations of Ethnic Minorities in Northern Vietnam”  Nguyễn Khánh Doanh;  Trần Nhuận Kiên; Đỗ Đình Long; Bùi Thị Minh Hằng và Nguyễn Thị Thanh Huyền 2015
3 Tác động của tăng giá đầu vào tới hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ trồng chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”  Nguyễn Thị Phương Hảo ( chủ biên);  Nguyễn Thị Thúy Vân và  Trần Văn Dũng 2016
4 Tái cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của vùng Đông bắc Việt Nam”   Nguyễn Tiến Long , Trần Văn Quyết , Trần Xuân Kiên,  Đàm Phương Lan;  Đỗ Thị Hòa Nhã, Trần Thị Bích Thủy; 2016
5 Phát triển thương mại bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Từ lý luận đến thực tiễn”   Dương Thị Tình 2016
6 Phát triển bền vững kinh tế tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn 2030”   Trần Quang Huy;Trần Văn Quyết (Chủ biên);  Đinh Hồng Linh; Nguyễn Đắc Dũng; Trần Xuân Kiên. 2017
7 Marketing trong thương mại điện tứ Hoàng Thị Huệ, Trần Quang Huy 2017
8 Resettling Farm Households in Northwestern Vietnam Livelihood Change and Adaptation Bùi Thị Minh Hằng 2012
9 Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Tiến Long 2012
10 Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ chè ở vùng chè trọng điểm tỉnh Thái Nguyên Trần Quang Huy 2012
11 Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chè tại tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Đỗ Thị Thúy Phương 2012
12 Viet Nam – South Korea economic co-operation: Economic theories & practice Trần Chí Thiện 2013
13 Thống kê doanh nghiệp Trần Chí Thiện 2013
14 Multiple Period goal linear programming application to solve problem of… Trần Chí Thiện 2013
15 Hoạt động logistics & thương mại doanh nghiệp Đặng Đình Đào 2013
16 Giải quyết việc làm cho lao động trong quá trính phát triển Kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên Phạm Thị Ngọc Vân 2014
17 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông Lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở tỉnh Bắc Kạn Trần Đình Tuấn 2015
18 Vai trò của văn hóa kinh doanh với sự phát triển bền vững ở Việt Nam Ngô Thị Tân Hương 2016
19 Tái cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của vùng Đông bắc Việt Nam Nguyễn Tiến Long 2016
20 Structural Change in Agriculture and its Impact on Rural Household Income Case Study In Ha Tay, Vietnam Nguyễn Thành Vũ 2016
21 Phát triển thương mại bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, từ lý luận đến thực tiễn   2016
22 Bài tập toán cao cấp Nguyễn Văn Minh 2017
23  Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây quế tại huyên Văn Yên, tỉnh Yên Bái Trần Văn Quyết 2017
24 Phát triển bền vững kinh tế tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Trần Quang Huy,
Trần Văn Quyết
2017
25  Đổi mới và phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh của hộ nông dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn  Trần Quang Huy 2017
26 Outward Foreign Direct Investment in ASEAN Hoàng Thị Thu 2017
27 Phát triển kinh tế hộ nông dân gắn với giảm nghèo bền vững ở tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Văn Công 2017
28 Economic Integration and its impacts on Trade Flows: Opportunity or Challenge for Vietnam?”,  Đoàn Quang Huy 2017
29 Vai trò của Logistics với phát triển kinh tế đất nước Dương Thị Tình 2017
30 Hướng dẫn giải một số bài tập môn Kế toán quản trị Nguyễn Phương Thảo Đỗ Thị Thúy Phương 2017
31 Câu hỏi và bài tập môn KTDN nhỏ và vừa Trần Đình Tuấn 2018
32 Chuyên đề Triết học Ngô Thị Tân Hương 2019
33 Tiềm năng xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU  Nguyễn Khánh Doanh;        Phạm Hoàng Linh; Đào Thị Hương 2019
34 Hành vi nhà đầu tư và ứng xử của địa phương trong thu hút đầu tư vào các tỉnh biên giới phía Bắc. Trần Văn Quyết 2019
35 Kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động Đàm Phương Lan 2019
36 Đổi mới phương pháp giáo dục Lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta hiện nay. Trần Huy Ngọc, Nguyễn Thị Ngân 2019
37 Vai trò của phát triển khu công nghiệp đối với sinh kế người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Đặng Phi Trường 2020
38 Tăng cường công tác Quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Phạm Thị  Nga, Phạm Thị Thu Hường ( Chủ biên);  Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Hồng Trường;  Nguyễn Thị Lan Hương và Trần Hoàng Tinh 2020
39 Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Kế toán công ty TS. Nguyễn Thị Nga 2020
40 Vai trò của văn hóa sinh thái với sự phát triển bền vững ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay Ngô Thị Tân Hương 2020
41 Môi trường du lịch và Phát triển bền vững Phạm Thị Tố Uyên 2020
42 Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng bền vững tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thu Nga 2021
43 Kế toán doanh thu theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS 15) tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông thuộc VNPT Vũ Thị Quỳnh Chi, Nguyễn Phương Thảo 2021
44 Ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng Đông bắc Việt Nam Bùi Thị Minh Hằng 2021
45 The impact of health insuranse on healthcare sirvice utilization and financial health protection in Vietnam Nguyễn T. Thu Thương, Trần Quang Huy 2021
46 Cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương 2021
47 Phát triển thị trường cho sản phẩm đầu ra rừng trồng sản xuất theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương, Phương Hữu Khiêm 2021
48 Chất lượng dịch vụ công nông thôn_Lý luận và thực tiễn tại tỉnh Bắc Ninh   Trần Tuấn Anh;  Đỗ Thị Thu Hằng và Nguyễn Tiến Đạt  2021
49 Festival and event Tourism Impact  Phạm Thùy Dương ( Đồng tác giả) 2021
50 Cẩm nang quản lý tài chính cho sinh viên Sách được tài trợ 2021
GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ    
1 Xây dựng nông thôn mới Trần Chí Thiện TL điện tử, lưu hành nội bộ
2 Thương mại Quốc tế Nguyễn Khánh Doanh TL điện tử, lưu hành nội bộ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN