Dự án hợp tác quốc tế

 08/02/2021  7809

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Dự án “Đánh giá các xu hướng tuyển dụng sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp - MOTIVE”

Đơn vị tài trợ: Chương trình Eramus của Liên minh châu Âu

Kinh phí thực hiện:  73.213 EUR

Thời gian thực hiện: 15/01/2020 - 14/01/2023

Mục tiêu dự án:

- Tăng cường năng lực cho các trường Đại học ở Việt Nam để có thể tiếp nhận các công cụ và phương pháp thu thập, lưu trữ, giám sát dữ liệu sinh viên sau tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phát triển năng lực cho các trường Đại học ở Việt Nam để có thể khai thác dữ liệu về người tốt nghiệp, từ đó đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo;

- Nâng cao sự hợp tác trong công tác theo dõi người học sau khi tốt nghiệp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở đào tạo bậc đại học ở Việt Nam;

- Mở rộng sự kết nối giữa chương trình đào tạo của các trường Đại học với nhu cầu của xã hội và tình trạng thực tế của thị trường lao động.

2.  Dự án “ Nghiên cứu thị trường lao động ở các trường Đại học Việt Nam - LAB MOVIE”

Đơn vị tài trợ:  Chương trình Eramus của Liên minh châu Âu

Kinh phí thực hiện: 584.051 EUR

Thời gian thực hiện: 10/2019 - 10/2022

Mục tiêu dự án:

- Cải thiện chất lượng đào tạo và triển vọng việc làm cho sinh viên trong tương lai

- Chuyển giao kiến thức và công nghệ cho lĩnh vực sản xuất.

- Hỗ trợ cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của địa phương, tạo công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế và nâng cao mức sống.

3. Dự án: ”Thúc đẩy các yếu tố thành công và khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên thông qua đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy”

Đơn vị tài trợ: Chương trình Au4skill của Chính phủ Úc

Kinh phí thực hiện 430.021.452 VND      

Thời gian thực hiện: 16/8/2019 - 16/08/2020

Mục tiêu dự án:

- Phát triển khả năng cho sinh viên TUEBA, những người ở những khu vực khó khăn ở vùng  núi phía Bắc của Việt Nam thông qua thiết kế lại chương trình học phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.

- Phát triển sớm các kỹ năng làm việc cho sinh viên với sự hỗ trợ của nhà trường và doanh nghiệp.

- Hỗ trợ sinh viên phát triển những kỹ năng mềm cần thiết trong thị trường lao động và tích hợp chúng vào các môn học trong chương trình,

- Cung cấp chơ hội cho các học giả những hướng tiếp cận mới để dạy và học thông qua tư vấn và mô hình.

- Củng cố sâu hơn và phát triển liên kết với các học giả ở các trường đại học Úc qua việc mời các chuyên gia của đại học Công nghệ Queensland để tư vấn các khóa đào tạo về thiết kế chuẩn đầu ra, khung chương trình và phương pháp tiếp cận mới cho giảng viên và nhân viên.

4. Dự án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của giá trị văn hóa và nhận thức về vai trò của giải trí đến phát triển du lịch và hoạt động thể dục thể thao tại Đài Loan và Việt Nam”

Đơn vị tài trợ; Bộ giáo dục Đài Loan

Kinh phí thực hiện: 3.918,48USD

Thời gian thực hiện: 01/08/2018 – 31/12/2019  

Mục tiêu dự án

- Dự án nghiên cứu những tác động của giá trị văn hóa và nhận thức của người dân về vai trò của giải trí đến sự phát triển du lịch và hoạt động thể dục thể thao tại Đài Loan và Việt Nam

5. Dự án: “Tổ chức nghiên cứu cải thiện giống cây trồng liên quan đến hiệu quả trực tiếp ở Nam, Đông Nam và Đông Á”

Đơn vị tài trợ: IRRI

Kinh phí thực hiện: 4.000 USD

Thời gian thực hiện: 25/8/2014 - 30/6/2015

Mục tiêu dự án:

- Thu thập và tổ chức lấy dữ liệu giống lúa tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Dữ liệu này điển hình và sẵn có ở mỗi tỉnh và có thể được tổng hợp trên toàn khu vực.

6. Dự án: “Quản lý vùng lúa tại vùng cao để đảm bảo an ninh lương thực hộ gia đình và phát triển môi trường bền vững

Đơn vị tài trợ: IFAD

Thời gian thực hiện: 2006-2009

Cộng tác viên: NOMAFSI

Mục tiêu chung;

- Cải thiện sinh kế của nông dân vùng cao đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên bằng cách tìm kiếm, thẩm định, và phổ biến công nghệ nông nghiệp được cải tiến phù hợp với nhiều chiến lược sinh kế đa dạng của nông dân.

7. Dự án: “Đánh giá dự án tại vùng đệm Vườn Quốc gia Tam Đảo”

Đơn vị tài trợ: GTZ, CHLB Đức

Kinh phí thực hiện: 94.500.000 VND

Thời gian thực hiện: 2008-2009

Mục tiêu dự án:

- Đánh giá tình hình phát triển kinh tế của các hộ gia đình sau một thời gian thực hiện dự án phát triển vùng đệm vường Quốc gia Tam Đảo tại các khu vực vùng đệm của Vườn Quốc gia Tam Đảo.

8. Dự án: “Quản lý vùng lúa nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn nước và bảo tồn các nguồn tài nguyên và cải thiện đời sống người dân ở thượng nguồn lưu vực sông Hồng và sông Mekông”

Đơn vị tài trợ: IFAD, IRRI

Kinh phí thực hiện: 134.000 USD (chia cho cả 4 đối tác cùng thực hiện dự án)

Thời gian thực hiện: 2006-2009

Đối tác: NOMAFSI, CIRAD

Mục tiêu dự án:

-Thiết lập sự lựa chọn sử dụng đất nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng nước ở những phạm vi khác nhau (hộ gia đình tới vùng), cải thiện sự tiếp cận nguồn nước của người nghèo và đảm bảo an toàn lương thực bền vững cho người nông dân ở các vùng thượng nguồn.

9. Dự án: “Nghiên cứu về mức sống cho các hộ gia đình và biến động  nghèo đói ở khu vực miền núi của tỉnh Thái Nguyên”

Đơn vị tài trợ: Quỹ Ford – Mỹ

Kinh phí thực hiện: 67. 000 USD

Thời gian thực hiện: 2006-2009

Đối tác: Đại học Wisconsin – Mỹ

Mục tiêu dự án

- Mục tiêu dự án: đưa ra những giải pháp giúp cho người dân ở vùng núi tỉnh Thái Nguyên thoát khỏi cảnh đói nghèo và cải thiện mức sống của họ. Đồng thời, dự án cũng nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu cho giảng viên của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh và cán bộ địa phương để có thể tiếp cận với những dự án hợp tác nghiên cứu lớn với nước ngoài;

- Nâng cao năng lực cho nông dân và người dân địa phương- những người không có điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin và giáo dục thông qua các khoá đào tạo ngắn hạn nhằm cung cấp cho họ các thông tin về marketing, sản xuất chăn nuôi và cây trồng, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.

10. Dự án:“Thí điểm về phát triển nông thôn theo vùng lãnh thổ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Nâng cao năng lực, thực hiện và quản lý các dự án đổi mới”

Đơn vị tài trợ: INSA-ETEA (Tây Ban Nha)

Kinh phí thực hiện: 78.070 EURO

Thời gian thực hiện: 2004 – 2007

Mục tiêu dự án:

- Tăng cường năng lực cho giảng viên của Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh; cung cấp tài liệu cơ bản phục vụ cho nghiên cứu và thực hiện dự án;

- Đào tạo đội ngũ cộng tác viên của các địa phương từ cấp xã đến huyện và tỉnh phục vụ cho công tác phát triển nông thôn;

- Tư vấn cho một một số hợp tác xã tại 2 huyện điểm về công tác kế toán và giúp họ thực hiện hạch toán trên máy vi tính.  Đồng thời, có thể mở rộng mô hình tới một số HTX của các huyện lân cận;

- Hiệu đính tài liệu phát triển nông thôn  theo vùng phục vụ nghiên cứu và thực hiện dự án, làm cơ sở  lý thuyết cho phát triển nông thôn, đặc biệt là các tỉnh vùng núi phía Bắc của Việt Nam.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN