Thư ngỏ

 22/04/2016  22911

THƯ NGỎ

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh xin trân trọng gửi lời chào thân ái và hợp tác tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân quan tâm đến Nhà trường!

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị đào tạo thuộc lĩnh vực Kinh tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh trong Đại học Thái Nguyên. Kể từ khi thành lập, Nhà trường luôn hướng đến đào tạo nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực hội nhập quốc tế trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Để thực hiện sứ mạng của mình, trong những năm qua Nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, nhất là trang bị phục vụ cho công tác đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu khoa học. Trong số hơn 300 giảng viên của Nhà trường có gần 20% giảng viên có học vị tiến sĩ và học hàm phó giáo sư. Phần lớn trong số đó được đào tạo tại các trường đại học hàng đầu của các nước phát triển.

Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên giao cho tổ chức đào tạo ở cả ba cấp đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Năm 2017, Nhà trường đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Với phương châm hướng đến xây dựng môi trường đào tạo chuẩn quốc tế, nhiều chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật quốc tế đã và đang được Nhà trường triển khai. Đây là cơ hội tốt cho sinh viên có thể trải nghiệm và làm quen với kiến thức và các nền văn hóa khác.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cũng là một thế mạnh của Nhà trường. Nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh đã được triển khai và ứng dụng thành công, có hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực miền núi phía Bắc.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên rất sẵn sàng hợp tác với tất cả các đối tác trong và ngoài nước, các cơ quan, ban ngành, địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức và người học để đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước, các địa phương và doanh nghiệp.

Trân trọng!

                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                         


BÀI VIẾT LIÊN QUAN