Cơ cấu tổ chức

 01/10/2021  2839
DANH SÁCH NHÂN SỰ PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH  
         
STT Họ tên Chức vụ/ Công việc đảm nhiệm Số điện thoại Ghi chú
1 Đặng Quỳnh Trinh Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng 02803 647681  
2 Nguyễn Thị Kim Anh Phó trưởng phòng; Kế toán tiền mặt 0973.896.712  
3 Lương Hoàng Văn Kế toán theo dõi học phí  0913.644.504  
4 Nguyễn Hải Quân Kế toán thanh toán Ngân hàng, Kho bạc, Phụ trách kế toán Viện NCKT và PTNNL, Chủ tịch công đoàn 0977.426.428  
5 Dương Hương Giang Thủ quỹ, Kế toán viên 0976.926.926  
6 Nguyễn Thị Bích Liên Kế toán theo dõi học phí  0834.866.123  
7 Đặng Thị Ngọc Quỳnh Kế toán tổng hợp, Phụ trách Kế toán trường 0914.921.820  
8 Phạm Thanh Hà Kế toán thuế TNCN, Kế toán tiền mặt 0987.383.783  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN