PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

GIỚI THIỆU

Phòng Hành chính - Tổ chức được thành lập theo Quyết định số 1146/QĐ-ĐHTN ngày 12/9/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở chia tách phòng Tổng hợp thành 3 phòng: Hành chính - Tổ chức, Kế hoạch - Tài chính và Quản trị - Phục vụ. Kế thừa những kết quả đáng tự hào của phòng Tổng hợp trước đây, phòng Hành chính - Tổ chức luôn phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chủ động, sáng tạo trong công việc.......

XEM CHI TIẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng phòng: ThS. Hoàng Thị Huệ

Số điện thoại: 0912.660.588

Email: hueqtkd@tueba.edu.vn

Phó trưởng phòng: ThS. Bùi Đức Linh

Số điện thoại: 0989.851288

Email: duclinh241@tueba.edu.vn

Xem chi tiết

LIÊN HỆ

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0208 3647685

webmaster@tueba.edu.vn

FACEBOOK FANPAGE