PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

GIỚI THIỆU

Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 2004 theo Quyết định số 482/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Phòng có nhiệm vụ tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao trong các lĩnh vực: Công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, viên chức, học sinh sinh viên; công tác quản lý học sinh sinh viên; công tác Ký túc xá; công tác bảo vệ an ninh, chính trị và trật tự an toàn nhà trường...

XEM CHI TIẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng phòng: TS. Đặng Tất Thắng

Số điện thoại: 0912.125.259

Email: thangtueba@gmail.com

Phó trưởng phòng: Nguyễn Huy Hoàng

Số điện thoại:0912.273.779

Email: nguyenhuyhoangdhkt@tueba.edu.vn

Xem chi tiết

LIÊN HỆ

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0208.3647721

phongcongtachssv@tueba.edu.vn

FACEBOOK FANPAGE