Cơ cấu tổ chức

 25/05/2022  1420

STT

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Địa chỉ email

1

Đoàn Mạnh Hồng

Giám đốc

0983080478

manhhong@tueba.edu.vn

2   Nguyễn Hồng Hải  Phó Giám đốc 0983847988   honghai@tueba.edu.vn

3

Nguyễn Thị Xuân Hương

Chuyên viên

0968644383

xuanhuong383@gmail.com


BÀI VIẾT LIÊN QUAN