PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ

GIỚI THIỆU

Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 732/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 06 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở chia tách Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trực thuộc Trường.......

XEM CHI TIẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Tiến Lâm

Số điện thoại: 0912145298

Email: nguyentienlam@tueba.edu.vn

Phó trưởng phòng: Phạm Xuân Thủy

Số điện thoại: 0988983988

Email: xuanthuy@tueba.edu.vn

Xem chi tiết

LIÊN HỆ

PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ

Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083.700.985

thanhtraphapche@tueba.edu.vn

FACEBOOK FANPAGE