Cơ cấu tổ chức

 03/10/2019  2197

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Nhiệm vụ

1

TS Nguyễn Tiến Lâm

Trưởng Phòng

02083.700.985

Quản lý chung

2

ThS Phạm Xuân Thủy

Phó trưởng Phòng

02083.900.661

Thi đua khen thưởng

3

ThS Nguyễn Thị Thu Yến

Chuyên viên

 

Công tác Thanh tra

4

CN Nguyễn Việt Cường

Chuyên viên

 

Công tác Thanh tra – Thi đua khen thưởng

5

ThS Bùi Thị Mai

Chuyên viên

 

Công tác Thanh tra – Pháp chế

6

CN Đỗ Viết Duy

Chuyên viên

 

Công tác Thanh tra – Pháp chế


BÀI VIẾT LIÊN QUAN