Thông báo về học bổng FRANCE EXCELLENCE của đại sứ quán Pháp

 06/11/2020  1518

Phòng Khoa học – Công nghệ & Hợp tác quốc tế  xin thông báo về chương trình học bổng France Excellence.

Học bổng France Excellence do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tài trợ dành cho cá nhân có ó nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ.

Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm:

 - Khoa học cơ bản;

 - Đào tạo kỹ sư;

 - Kinh tế và quản lý;

 - Luật.

 Học bổng được cấp trong thời gian như sau :

 - Với trình độ thạc sĩ 2: 12 tháng.

 - Với trình đột tiến sĩ: 36 tháng. 

Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ đươc lựa chọn sẽ qua phỏng vấn.

Thời gian: 

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ

15 tháng 1 năm 2021

Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ đã được lựa chọn

Trong tháng 3 năm 2021

Thông báo kết quả

Kể từ giữa tháng 4 năm 2021

Quy định của chương trình học bổng France Excellence và mẫu tờ khai xin học bổng có thể tải về từ địa chỉ: www.ambafrance-vn.org.

Chi tiết thông tin về học bổng xem tại trang web https://bit.ly/2Id0Qtt.

Trân trọng!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN