Thông báo chương trình học bổng Đài Loan

 18/02/2021  1856

Căn cứ thông báo của Văn phòng Kinh tế & Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, Phòng KHCN & HTQT xin thông báo về Chương  trình “ Học bổng Đài Loan” cho các thầy cô và sinh viên quan tâm.

1. Học bổng đại học & sau đại học:

- Số lượng học bổng: 31 học bổng dành cho ứng viên khu vực từ Huế trở ra miền Bắc.

- Thời gian học bổng:

+ Đại học: 4 năm

+ Thạc sĩ: 2 năm

+ Tiến sĩ: 4 năm

(Tổng thời gian được nhận học bổng Đài Loan không quá 5 năm)

- Giá trị học bổng:

+ Học phí và một phần chi phí khác trong khoảng 40,000 Đài tệ (tương đương 1,290 USD), nếu vượt quá 40,000 Đài tệ, phần vượt quá đó sẽ do Ứng viên tự đóng cho trường đang theo học.

Chi phí khác không bao gồm: phí do nhà trường ứng trước tổ chức những hoạt động cho sinh viên, phí hướng dẫn làm luận văn, phí mua bảo hiểm, phí ở và phí sử dụng internet, những chi phí này do sinh viên nhận học bổng tự chi trả;

+ Hỗ trợ sinh hoạt phí cho Ứng viên đại học mỗi tháng 15,000 Đài tệ (khoảng 500 USD), Ứng viên thạc sĩ và tiến sĩ mỗi tháng 20,000 Đài tệ (khoảng 670 USD).

2. Học bổng Tiếng Hoa

- Thời gian: 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tùy thuộc số lượng ứng viên xin học bổng.

- Thời gian nhận học bổng: từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022.

- Chế độ học bổng: 25,000 Đài tệ (khoảng 840 USD) người nhận học bổng phải xin học tại những Trung tâm tiếng Hoa được thành lập trong các trường Đại học theo quy định của phía Đài Loan.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

a) Thời gian: Từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2021. Thời gian nhận hồ sơ được xác định dựa trên dấu bưu điện.

b) Địa điểm: Đối với những người có hộ khẩu từ Huế trở ra Bắc (bao gồm Huế), mời nộp hồ sơ tới địa chỉ dưới đây:

Phòng giáo dục - Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam.
Địa chỉ: Tầng 20A(KT), Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024-38335501 ext 8458   Fax: 024-32262114.

Email:  tweduvn@gmail.com  

4. Thông tin liên hệ:

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam: http://www.roc-taiwan.org/vn_vi/index.html

Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam: http://www.tweduvn.org

(Danh sách các trường Đại học, chương trình học đình kèm thông báo).

Thông tin chi tiết xem tại https://bit.ly/2ORjOZL

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN