Hội thảo khoa học quốc tế phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thế giới thay đổi

 18/10/2021  3194

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD ĐỒNG TỔ CHỨC

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG THẾ GIỚI THAY ĐỔI

Trực tiếp tại Phòng Hội thảo G01, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trực tuyến trên nền tảng Zoom meeting

13.45 (GMT+7), ngày 22 tháng 10 năm 2021

Các doanh nghip khi nghip ngày càng đóng vai trò quan trng ti mi quc gia và được đánh giá là lc lượng trung tâm cho s phát trin kinh tế nhanh, bn vng. Xây dng mt h sinh thái khi nghip đổi mi sáng to, to môi trường thun li, h tr doanh nghiệp khởi nghiệp phát trin s nâng cao năng lc cnh tranh và tăng trưởng kinh tế ca quc gia mà Vit Nam không là ngoi l.

Nhng thay đổi mnh m trong nn kinh tế thế gii nhng năm gn đây như cuc cách mng công ngh 4.0 gn vi chuyn đổi s các nn kinh tế thế gii, chiến tranh thương mi, xu thế biến dch địa chính trđặc bit tác động ca đại dch covid đã có nhng nh hưởng đáng k đến s phát trin các cu phn trong h sinh thái khi nghip đổi mi sáng to ca các nước. Trong bi cnh đó, cn có nhng định hướng và gii pháp phát nào để h sinh thái khi nghip ĐMST Vit Nam có th thích ng, chuyn đổi và phát trin đột phá.

Với mục tiêu tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các nhà quản lý, các doanh nghiệp khởi nghiệp, các quỹ đầu tư trao đổi quan điểm, kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh thế giới biến động, đồng thời gắn kết chặt chẽ các cấu phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kết nối với quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chủ trì phối hợp với Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học - công nghệ, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ (NSSC), Viện Kinh tế thuộc Bộ Giáo dục và Khoa học Kazakhstan, Đại học Trung Nguyên Đài Loan tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thế giới thay đổi” với sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài nước

Các chủ đề chính của hội thảo bao gồm:

- Các vấn đề về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các cách thức phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; vai trò và trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái; vai trò “bà đỡ” của nhà nước đối với sự phát triển hệ sinh thái

- Các hệ sinh thái bộ phận (địa phương, quốc gia, trường đại học, doanh nghiệp…) và vấn đề liên kết để phát triển

- Bối cảnh thế giới hiện nay và những yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh mới

- Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: thực trạng, vấn đề đặt ra, định hướng và giải pháp thích ứng, chuyển đổi và phát triển đột phá.

Hội thảo hi vọng sẽ mang tới cho những người tham dự nhiều cái nhìn mới mẻ và thực tiễn về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam, Ấn độ, Nhật Bản, Đài Loan cùng những phân tích về chính sách và một số khía cạnh trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thông qua sự chia sẻ của các diễn giả là những nhà hoạch định chính sách của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, các Giáo sư đến từ trường Đại học của Đài Loan, Italy, Kazakhstan, lãnh đạo Quỹ đầu tư quốc tế của Nhật Bản…

Hội thảo được tổ chức theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Phòng G01 nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ 13.45 đến 17.00 ngày 22 tháng 10 năm 2021, kết nối online với các điểm cầu trong và ngoài nước.

Đăng ký tham dự Hội thảo tại: https://bit.ly/3aI3Vw0

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Thông tin liên hệ:

- TS. Nguyễn Bích Hồng: 0914527585; Email: nguyen.bich.hong85@gmail.com

- ThS. Trần Thị Bích Thủy: khcn_htqt@tueba.edu.vn


BÀI VIẾT LIÊN QUAN