Danh sách các văn bản quy định về HTQT

 15/05/2020  1461

STT

Số, ký hiệu, ngày tháng

Trích yếu nội dung

I. Cơ quan ban hành: Trường ĐH Kinh tế và QTKD

1

Quyết định Số 1253/QĐ-ĐHKT&QTKD-HTQT ngày 22/12/2017

Quyết định V/v ban hành quy định quản lý người nước ngoài làm việc, học tập tại Trường ĐH Kinh tế và QTKD

2

Quyết định Số 1252/QĐ-ĐHKT&QTKD-HTQT ngày 22/12/2017

Quyết định V/v ban hành quy định quản lý đoàn vào, đoàn ra của Trường ĐH Kinh tế và QTKD

3

Quyết định Số 378/QĐ-ĐHKT&QTKD-HTQT ngày 23/4/2018

Quyết định V/v ban hành Quy định về quản lý các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài

4

Quyết định số 620/QĐ-ĐHKT&QTKD -HTQT ngày 22/6/2018

Quyết định V/v ban hành Quy định về Cơ chế khuyến khích nhóm khai thác, thực hiện đề tài nghiên cứu, dự án quốc tế của Trường Đại học Kinh tế & QUản trị kinh doanh và nhóm thực hiện công tác hợp tác quốc tế tại các Khoa.

II

Đại học Thái Nguyên

1

Quyết định 1050/QĐ-ĐHTN ngày 1/6/2015

Quyết định ban hành Quy định về quản lý người nước ngoài học tập, công tác tại Đại học Thái Nguyên

2

CV 2882/ĐHTN-HTQT ngày 28/10/2016

Về việc ủy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc nhập cảnh cho người nước ngoài

3

Quyết định 2451/QĐ-ĐHTN ngày 30/12/2019

Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng tài trợ của nước ngoài cho Đại học Thái Nguyên

4

Quyết định 2452/QĐ-ĐHTN ngày 30/12/2019

Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại ĐH Thái Nguyên

5

Quyết định 2453/ QĐ-ĐHTN ngày 30 tháng 12 năm 2019

Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về liên kết đào tạo với nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên.

6

Quyết định 808/ QĐ-ĐHTN ngày ngày 31 tháng 03 năm 2020

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý người nước ngoài làm việc tại Đại học Thái Nguyên

7

Quyết định 857/ QĐ-ĐHTN ngày ngày 29 tháng 04 năm 2020

Quyết định ban hành quy định quản lý người học tập ở nước ngoài của Đại học Thái Nguyên

8

Quyết định 858/ QĐ-ĐHTN ngày ngày 29 tháng 04 năm 2020

Quyết định ban hành quy định về quản lý việc ra nước ngoài của công chức, viên chức và người lao động Đại học Thái Nguyên

III

Cơ quan ban hành: Tỉnh Thái Nguyên

1

1263-QĐ/TU

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Thái Nguyên

IV

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

1

CV 4869/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/9/2015

V/v triển khai Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT

2

Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018

Thông tư Ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

V

Cơ quan ban hành: Bộ Công An

1

Thông tư 04/2015/TT- BCA ngày 05/01/2015

Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

2

Thông tư 53/2016/TT- BCA ngày 28/12/2016

Thông tư quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam

VI

Cơ quan ban hành: Quốc hội, Chính phủ

 

1

Luật số: 10/2012/QH13

Bộ luật Lao động

2

Luật số 47/2014/QH13

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

3

Nghị định 64/2015/NĐ-CP ngày 6/8/2015

Nghị định Quy định cơ chế phối hợp  giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

4

Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bô luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

5

Nghị định 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017

Nghị định quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

6 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/09/2021 Quy định công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
7
Các văn bản liên quan về hội nghị, hội thảo quốc tế
 
8 Văn bản về xuất nhập cảnh của Người nước ngoài  
9 Văn bản xuất cảnh của công dân Việt Nam  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN