Danh sách các biên bản hợp tác quốc tế

 20/01/2022  1509

STT

Nước

Tên biên bản hợp tác

Ngày ký kết

Ngày có
hiệu lực

Ngày hết
hiệu lưc

1

Thái Lan

Biên bản ghi nhớ Hợp tác học thuật giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học Ramkhamhaeng – Thái Lan (Tiếng Anh)

21/1/2009

21/01/2009

21/01/2014

2

Hàn Quốc

Hợp đồng trao đổi và hợp tác giữa Khoa Quốc tế học - Trường Đại học Sogang Hàn Quốc và TUEBA

01/03/2009

02/03/2009

01/03/2014

3

Hoa Kỳ

Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) cho kỳ hè năm 2009

20/5/2009

20/05/2009

20/05/2014

4

Hoa Kỳ

Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) cho năm học 2009-2010

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2014

5

Hàn Quốc

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Mạng lưới giáo dục đại học Châu Á (ANHE) – Hàn Quốc với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh)

16/04/2010

16/04/2010

16/04/2015

6

Thái Lan

Thỏa thuận hợp tác học thuật giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học Ramkhamhaeng – Thái Lan (Tiếng Anh)

04/08/2009

04/08/2009

04/08/2014

7

Thái Lan

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ĐH Công nghệ Krungthep Rajamangala – Thái Lan với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh)

29/4/2009

29/04/2009

29/04/2014

8

Hàn Quốc

Biên bản ghi nhớ giữa trường Đại học Quốc tế Seoul – Hàn Quốc với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh)

25/6/2009

25/06/2009

25/06/2014

9

Philippin

Biên bản ghi nhớ hợp tác  giữa trường Đại học Trung Ương Phillipine với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh)

26/6/2009

26/06/2009

26/06/2014

10

Hoa Kỳ

Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) cho năm học 2010-2011

26/6/2010

26/06/2010

26/06/2014

11

Hàn Quốc

Hợp đồng hợp tác giữa TUEBA và Viện nghiên cứu quốc tế - Đại học Sogang – Hàn Quốc

23/08/2010

23/08/2010

23/08/2015

12

Thái Lan

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Prince of Songkla – Thái Lan với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh)

10/06/2010

10/06/2010

10/06/2015

13

Hoa Kỳ

Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) cho năm học 2011-2012

11/10/2011

11/10/2011

11/10/2016

14

Trung Quốc

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Tài chính Thượng Hải – Trung Quốc và trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên

15/06/2011

15/6/2011

15/06/2016

15

Philippin

Thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh với Đại học Central Philippines

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2016

16

Philippin

Thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo trình độ cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán với Đại học Central Philippines

03/10/2012

03/10/2012

03/10/2017

17

Hoa Kỳ

Biên bản thỏa thuận giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) 2012-2013

18/06/2012

18/6/2012

18/06/2017

18

Trung Quốc

Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Yunnan Chinese Language and Culture College, Yunnan Normal University

18/9/2012

18/9/2012

11/11/2016

19

Trung Quốc

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Sư phạm Vân Nam Trung Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD

18/9/2012

18/9/2012

03/10/2017

20

Trung Quốc

Thỏa thuận hợp tác với Đại học Quý Châu Trung Quốc

18/9/2012

18/9/2012

18/06/2017

21

Trung Quốc

Thỏa thuận hợp tác với Đại học Bejie, Trung Quốc

18/9/2012

18/9/2012

18/09/2017

22

Malaysia

Thỏa thuận hợp tác với Đại học Putra Malaysia

18/9/2012

18/9/2012

18/09/2017

23

Indonesia

Thỏa thuận hợp tác với Đại học Muhamuadiyah Yozakarta, Indonesia

18/9/2012

18/9/2012

18/09/2017

24

Philippin

Thỏa thuận hợp tác với Đại học Baguio Philippines

18/9/2012

18/9/2012

18/09/2017

25

Philippin

Thỏa thuận hợp tác với Đại học Angeles, Philippines

18/9/2012

18/9/2012

18/09/2017

26

Trung Quốc

Thỏa thuận hợp tác với Học viện Khâm Châu, Trung Quốc

18/9/2012

18/9/2012

18/09/2017

27

Thái Lan

Thỏa thuận hợp tác với Đại học Durajt Pundit, Thái Lan

18/9/2012

18/9/2012

18/09/2017

28

Trung Quốc

Thỏa thuận hợp tác với Đại học Tây Nam, Trung Quốc

18/9/2012

18/9/2012

18/09/2017

29

New Zealand

Thỏa thuận hợp tác với Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand

21/11/2012

21/11/2012

21/11/2017

30

Hàn Quốc

Biên bản ghi nhớ giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học Deagu , Korea

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2018

31

Trung Quốc

Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học khoa học và công nghệ Côn Minh, Trung Quốc

27/3/2013

27/3/2013

27/03/2018

32

Trung Quốc

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Bách khoa Côn Minh, Trung Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD

27/3/2013

27/3/2013

27/03/2018

33

Trung Quốc

Thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc

28/3/2013

28/3/2013

28/03/2018

34

Trung Quốc

Thỏa thuận hợp tác thành lập Trung tâm đào tạo Hán Ngữ giữa Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD

28/3/2013

28/3/2013

28/03/2018

35

Trung Quốc

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam Trung Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD

29/3/2013

29/3/2013

29/03/2018

36

Trung Quốc

Thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học kỹ thuật Quế Lâm, Trung Quốc

05/10/2013

05/10/2013

03/10/2018

37

Philippin

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Bang Southern Luzon, Philipines và trường ĐH Kinh tế & QTKD

24/6/2013

24/6/2013

24/06/2018

38

Hàn Quốc

Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc trao đổi sinh viên giữa Đại học Deagu, Hàn Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD

07/01/2013

07/01/2013

07/01/2018

39

Hoa Kỳ

Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI)

07/01/2013

07/01/2013

07/01/2018

40

Hoa Kỳ

Biên bản ghi nhớ giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học Southern Nazarene, Mỹ

07/01/2013

07/01/2013

07/01/2018

41

Lào

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường Cao đẳng Kỹ thuật Hữu nghị Viêng Chăn, CHDCND Lào và trường ĐH Kinh tế & QTKD

23/2/2014

23/2/2014

23/02/2019

42

Trung Quốc

Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học công nghệ vũ trụ Quế Lâm

21/4/2014

21/4/2014

21/04/2019

43

Trung Quốc

Thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học kỹ thuật Quế Lâm, Trung Quốc

05/01/2014

05/01/2014

05/01/2019

44

Singapore

Thỏa thuận hợp tác tổ chức Hội thảo “Tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Á” giữa Học viện Quản lý Nanyang, Singapore và Trường Đại học Kinh tế & QTKD

18/7/2014

18/7/2014

18/07/2019

45

Hàn Quốc

Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Viện nghiên cứu quốc tế và khu vực, Đại học Sogang - Hàn Quốc

02/06/2014

02/06/2014

02/06/2019

46

Singapore

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Quản lý Nanyang, Singapore và trường ĐH Kinh tế & QTKD

09/05/2014

09/05/2014

09/05/2019

47

Hàn Quốc

Biên bản ghi nhớ với Đại học nữ sinh Kyung In

10/01/2014

10/01/2014

10/01/2019

48

Trung Quốc

Biên bản thỏa thuận hợp tác với Học viện Hồng Hà, Trung Quốc

10/10/2014

10/10/2014

10/10/2019

49

Bỉ

Biên bản ghi nhớ với đại học Thomas More Mechelen-Antwerpen Bỉ

25/3/2015

25/3/2015

25/03/2020

50

Trung Quốc

Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quảng Tây, Trung Quốc

13/03/2015

13/3/2015

13/03/2020

51

Hàn Quốc

Biên bản hợp tác với Học viện Kinh tế và Thương mại công nghiệp Hàn Quốc

15/01/2015

15/1/2015

15/01/2020

52

Hàn Quốc

Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội nghiên cứu về Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc

20/06/2015

20/06/2015

20/06/2020

53

Lào

Biên bản hợp tác với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Phong Sa Lỳ, CHDCND Lào

19/04/2016

19/04/2016

19/04/2021

54

Lào

Biên bản thỏa thuận với Sở Giáo dục và Thể thao Tỉnh Luang Pra Bang, Lào

21/4/2016

21/4/2016

21/04/2021

55

Lào

Biên bản thỏa thuận với Sở Giáo dục và Thể thao Tỉnh Bo Kẹo, Lào

08/01/2016

08/01/2016

08/01/2021

56

Lào

Biên bản thỏa thuận với Sở Giáo dục và Thể thao Tỉnh U Đôm Xay, Lào

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2021

57

Lào

Biên bản thỏa thuận hợp tác với Trường Cao đẳng kỹ thuật dạy nghề hữu nghị Hà Nội  - Viêng Chăn, Lào

14/05/2017

14/05/2017

14/05/2022

58

Trung Quốc

Biên bả thỏa thuận hợp tác với Học viện Hồng Hà Trung Quốc

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2023

59

Đài Loan

Biên bản ghi nhớ giữa trường ĐH Kinh tế & QTKD và ĐH Châu Á, Đài Loan

08/01/2018

08/01/2018

08/01/2023

60

Đài Loan

Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu giữa trường ĐH Kinh tế & QTKD và ĐH Châu Á, Đài Loan

08/01/2018

08/01/2018

08/01/2023

61

Thái Lan

Biên bản thỏa thuận hợp tác về trao đổi sinh viên giữa trường ĐH Kinh tế & QTKD và ĐH Kasetsart

01/11/2018

01/11/2018

01/11/2023

62

Thái Lan

Thỏa thuận hợp tác về học thuật giữa trường ĐH Kinh tế & QTKD và ĐH Kasetsart, Thái Lan

01/11/2018

01/11/2018

01/11/2023

63

Hàn Quốc

Thỏa thuận hợp tác giáo dục với ĐH Daejin, Hàn Quốc

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2023

64

Philippin

Biên bản hợp tác với ĐH Tổng hợp Laguna

04/01/2019

04/01/2019

04/01/2024

65

Hàn Quốc

Biên bản hợp tác với ĐH Daegu

18/02/2019

18/02/2019

18/02/2024

66

Hàn Quốc

Biên bản hợp tác với Tổ chức tình nguyện quốc tế Daejin, Hàn Quốc

20/03/2019

20/03/2019

20/03/2024

67

Ba Lan

Biên bản hợp tác với ĐH Công nghệ Opole - Ba Lan

29/05/2019

29/05/2019

29/05/2024

68

Đài Loan

Biên bản hợp tác với ĐH Trường Vinh

07/11/2019

07/11/2019

07/11/2020

69

Philippin

Biên bản hợp tác với Don Honorion Ventura Technological State Unversity

10/03/2019

10/03/2019

10/03/2024

70

Philippin

Biên bản hợp tác với City College of Angeles

10/03/2019

10/03/2019

10/03/2024

71

 

Thư định hướng hợp tác với mạng lưới các trường Đại học gồm: Đại học Fairleigh Dickinson (Mỹ), Đại học Công nghệ Queensland (Úc), Đại học Trung ương Đài Loan (Đài Loan), Học viện cờ  Rajshahi (Bang la đét), Đại học Central Philippin (Philippin), Đại học Don Honnorio Ventura Technological State (Philippin), City College of Angeles (Philippin), Đại học Shanghai Maritime (Trung Quốc), Quỹ toàn cấu Saemaul (Hàn Quốc)

10/03/2019

10/03/2019

10/03/2024

72

Trung Quốc

Biên bản hợp tác với Học viện kỹ thuật nghề cơ điện Vân Nam, Trung Quốc

11/12/2019

11/12/2019

11/12/2024

73

Đức

Biên bản hợp tác với công ty WIHA, Đức

12/04/2019

12/04/2019

12/04/2024

74

Ý

Biên bản hợp tác với hệ thống trường nghề Piemonte

12/12/2019

12/12/2019

12/12/2024

75

Đài Loan

Biên bản hợp tác với Institute For Information Industry (Đài Loan)

13/10/2019

13/10/2019

13/10/2024

76

Ý

Biên bản hợp tác với ĐH Padova (Ý)

 

 

 

77

Ý

Biên bản hợp tác với ĐH Parma (ý)

26/11/2019

26/11/2019

26/11/2024

78

Ý

Biên bản hợp tác với ĐH Aquila (ý)

20/03/2020

20/03/2020

20/03/2025

79

Nga

Biên bản hợp tác với trường Đại học Quốc gia Nga

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2024

80

Nga

Biên bản hợp tác với Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optic

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2024

81

Đài Loan

Biên bản hợp tác với ĐH Phùng Giáp (Đài Loan)

21/02/2019

21/02/2019

21/02/2024

82

Ý

Biên bản hợp tác với ĐH Palermo (Ý)'

18/06/2020

18/06/2020

18/06/2025

83

Lào

Biên bản hợp tác với Đại học quốc gia Lào

25/04/2019

25/04/2019

25/04/2024

84

Philippin

Biên bản hợp tác với South Greenville School

20/03/2019

20/03/2020

20/03/2025

85

Philippin

Biên bản hợp tác với L. Bernardo Memorial High School,Inc

20/03/2019

20/03/2020

20/03/2025

86

Philippin

Biên bản hợp tác với Colegio de Los Banos

20/03/2019

20/03/2020

20/03/2025

87

Philippin

Biên bản hợp tác với Blessed Christian School de Sta.Rosa,Inc

20/03/2019

20/03/2020

20/03/2025

88

Philippin

Biên bản hợp tác với Juan Sumulong Memorial Junior College

20/03/2019

20/03/2020

20/03/2025

89

Philippin

Biên bản hợp tác với Raises Montessori Academe

20/03/2019

20/03/2020

20/03/2025

90

Philippin

Biên bản hợp tác với Elyon Academia Learning Institute, Inc

20/03/2019

20/03/2020

20/03/2025

91

Philippin

Biên bản hợp tác với St. Therese School of Tanay, Inc

20/03/2019

20/03/2020

20/03/2025

92

Philippin

Biên bản hợp tác với Greenland Academy School

20/03/2019

20/03/2020

20/03/2025

93

Philippin

Biên bản hợp tác với Southville International School and Collleges, Inc

20/03/2019

20/03/2020

20/03/2025

94

Philippin

Biên bản hợp tác với ĐH Laguna State polytechnic University

20/03/2019

20/03/2020

20/03/2025

95

Philippin

Biên bản hợp tác với Science and Technology School of Los Banos

20/03/2019

20/03/2020

20/03/2025

96

Philippin

Biên bản hợp tác với Calasumanga  National High School

20/03/2019

20/03/2020

20/03/2025

97

Philippin

Biên bản hợp tác với Joy In Learning School, Inc

20/03/2019

20/03/2020

20/03/2025

98

Philippin

Biên bản hợp tác với the Refiner's Christian School

20/03/2019

20/03/2020

20/03/2025

99

Philippin

Biên bản hợp tác với Polilio National High School

20/03/2019

20/03/2020

20/03/2025

100

Philippin

Biên bản hợp tác với La Patria College

20/03/2019

20/03/2020

20/03/2025

101

Philippin

Biên bản hợp tác với Kainos Learning Institute Inc

20/03/2019

20/03/2020

20/03/2025

102

Philippin

Biên bản hợp tác với Holy Redeemer School of San Isidro, Laguna, Philippin

20/03/2019

20/03/2020

20/03/2025

103

 Ba Lan

 Biên bản hợp tác với ĐH Công nghệ Opole - Ba Lan

 29/5/2019

 29/5/2019

29/5/2024

104

 Đài Loan

Biên bản Hợp tác với Trường Đại học Trường Vinh – Đài Loan 

11/7/2019 

11/7/2019

11/7/2024

105

 Philippines

Biên bản hợp tác với Don Honorion Ventura  State Unversity

 3/10/2019

03/10/2019

03/10/2024

106

Philippines

Biên bản hợp tác trong nghiên cứu và hợp tác học thuật với Trường Cao đẳng Thành phố Angeles, Philippines

10/03/2019

3/10/2019

03/10/2024

107

Đức 

Biên bản hợp tác với công ty WIHA, Đức

12/04/2019

4/12/2019

04/12/2024

108

Ý

Biên bản hợp tác với Trường Đại học Palermo, Ý

18/6/2020

18/6/2020

18/6/2025

109

Đức

Biên bản hợp tác với công ty WIHA, Đức và Công ty TNHH WIHA – Việt Nam

05/05/2020

5/5/2020

05/5/2025

110

Indonesia

Biên bản hợp tác với Đại học Muhammadiyah Magelang - Indonesia

23/6/2021

23/6/2021

23/6/2026

111

Đài Loan

Biên bản hợp tác với Trường Đại học Trung Nguyên, Đài Loan

11/01/2021

1/11/2021

01/11/2026

112

Áo

Biên bản hợp tác với Đại học Klagenfurt

30/3/2022

30/3/2022

30/3/2027

113

Indonesia

Biển bản hợp tác về trao đổi sinh viên với Đại học Muhammadiyah Magelang - Indonesia

24/8/2022

24/8/2022

24/8/2027

114

Indonesia

Biên bản hợp tác về hợp tác nghiên cứu với với Đại học Muhammadiyah Magelang - Indonesia

24/8/2022

24/8/2022

24/8/2027

115

 Canada

 Biên bản hợp tác với Trường trường cao đẳng nghệ thuật và công nghệ ứng dụng St. Claire - Canada

 12/7/2022

12/7/2022

12/7/2027

116

Đài Loan

Biên bản hợp tác với Trường Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân – Đài Loan.

25/8/2022

25/8/2022

25/8/2027

117

Đức

Biên bản hợp tác với Đại học Phát triển Bền vững Eberswalde (CHLB Đức) 

28/9/2022

28/9/2022

28/9/2027

118

Trung Quốc

Biên bản hợp tác với Đại học Hồng Hà Trung Quốc

25/11/2022

25/11/2022

25/11/2027

119

Hàn Quốc,
 Thái Lan,
 Philippins

biên bản hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế và QTKD với Hội đồng UNICORN Hàn Quốc; Đại học Central Phillippine và Đại học Kasetsart Thái Lan

23/12/2022

23/13/2022

23/12/2027


BÀI VIẾT LIÊN QUAN