Danh sách các biên bản hợp tác quốc tế

 15/05/2020  556
DANH MỤC CÁC BIÊN BẢN HỢP TÁC QUỐC TẾ
STT Nước Tên biên bản hợp tác Ngày ký kết Ngày có
hiệu lực
Ngày hết
hiệu lưc
1 Thái Lan Biên bản ghi nhớ Hợp tác học thuật giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học Ramkhamhaeng – Thái Lan (Tiếng Anh) 21/1/2009 21/01/2009 21/01/2014
2 Hàn Quốc Hợp đồng trao đổi và hợp tác giữa Khoa Quốc tế học - Trường Đại học Sogang Hàn Quốc và TUEBA 1/3/2009 2/3/2009 1/3/2014
3 Hoa Kỳ Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) cho kỳ hè năm 2009 20/5/2009 20/05/2009 20/05/2014
4 Hoa Kỳ Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) cho năm học 2009-2010 20/05/2009 20/05/2009 20/05/2014
5 Hàn Quốc Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Mạng lưới giáo dục đại học Châu Á (ANHE) – Hàn Quốc với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh) 16/04/2010 16/04/2010 16/04/2015
6 Thái Lan Thỏa thuận hợp tác học thuật giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học Ramkhamhaeng – Thái Lan (Tiếng Anh) 4/8/2009 4/8/2009 4/8/2014
7 Thái Lan Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ĐH Công nghệ Krungthep Rajamangala – Thái Lan với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh) 29/4/2009 29/04/2009 29/04/2014
8 Hàn Quốc Biên bản ghi nhớ giữa trường Đại học Quốc tế Seoul – Hàn Quốc với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh) 25/6/2009 25/06/2009 25/06/2014
9 Philippin Biên bản ghi nhớ hợp tác  giữa trường Đại học Trung Ương Phillipine với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh) 26/6/2009 26/06/2009 26/06/2014
10 Hoa Kỳ Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) cho năm học 2010-2011 26/6/2010 26/06/2010 26/06/2014
11 Hàn Quốc Hợp đồng hợp tác giữa TUEBA và Viện nghiên cứu quốc tế - Đại học Sogang – Hàn Quốc 23/08/2010 23/08/2010 23/08/2015
12 Thái Lan Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Prince of Songkla – Thái Lan với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh) 10/6/2010 10/6/2010 10/6/2015
13 Hoa Kỳ Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) cho năm học 2011-2012 ######## 11/10/2011 11/10/2016
14 Trung Quốc Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Tài chính Thượng Hải – Trung Quốc và trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên 15/06/2011 15/6/2011 15/06/2016
15 Philippin Thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh với Đại học Central Philippines ######## 11/11/2011 11/11/2016
16 Philippin Thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo trình độ cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán với Đại học Central Philippines 3/10/2012 3/10/2012 3/10/2017
17 Hoa Kỳ Biên bản thỏa thuận giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) 2012-2013 18/06/2012 18/6/2012 18/06/2017
18 Trung Quốc Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Yunnan Chinese Language and Culture College, Yunnan Normal University 18/9/2012 18/9/2012 11/11/2016
19 Trung Quốc Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Sư phạm Vân Nam Trung Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD 18/9/2012 18/9/2012 3/10/2017
20 Trung Quốc Thỏa thuận hợp tác với Đại học Quý Châu Trung Quốc 18/9/2012 18/9/2012 18/06/2017
21 Trung Quốc Thỏa thuận hợp tác với Đại học Bejie, Trung Quốc 18/9/2012 18/9/2012 18/09/2017
22 Malaysia Thỏa thuận hợp tác với Đại học Putra Malaysia 18/9/2012 18/9/2012 18/09/2017
23 Indonesia Thỏa thuận hợp tác với Đại học Muhamuadiyah Yozakarta, Indonesia 18/9/2012 18/9/2012 18/09/2017
24 Philippin Thỏa thuận hợp tác với Đại học Baguio Philippines 18/9/2012 18/9/2012 18/09/2017
25 Philippin Thỏa thuận hợp tác với Đại học Angeles, Philippines 18/9/2012 18/9/2012 18/09/2017
26 Trung Quốc Thỏa thuận hợp tác với Học viện Khâm Châu, Trung Quốc 18/9/2012 18/9/2012 18/09/2017
27 Thái Lan Thỏa thuận hợp tác với Đại học Durajt Pundit, Thái Lan 18/9/2012 18/9/2012 18/09/2017
28 Trung Quốc Thỏa thuận hợp tác với Đại học Tây Nam, Trung Quốc 18/9/2012 18/9/2012 18/09/2017
29 New Zealand Thỏa thuận hợp tác với Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand 21/11/2012 21/11/2012 21/11/2017
30 Hàn Quốc Biên bản ghi nhớ giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học Deagu , Korea 1/10/2013 1/10/2013 1/10/2018
31 Trung Quốc Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học khoa học và công nghệ Côn Minh, Trung Quốc 27/3/2013 27/3/2013 27/03/2018
32 Trung Quốc Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Bách khoa Côn Minh, Trung Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD 27/3/2013 27/3/2013 27/03/2018
33 Trung Quốc Thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc 28/3/2013 28/3/2013 28/03/2018
34 Trung Quốc Thỏa thuận hợp tác thành lập Trung tâm đào tạo Hán Ngữ giữa Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD 28/3/2013 28/3/2013 28/03/2018
35 Trung Quốc Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam Trung Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD 29/3/2013 29/3/2013 29/03/2018
36 Trung Quốc Thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học kỹ thuật Quế Lâm, Trung Quốc 5/10/2013 5/10/2013 3/10/2018
37 Philippin Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Bang Southern Luzon, Philipines và trường ĐH Kinh tế & QTKD 24/6/2013 24/6/2013 24/06/2018
38 Hàn Quốc Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc trao đổi sinh viên giữa Đại học Deagu, Hàn Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD 7/1/2013 7/1/2013 7/1/2018
39 Hoa Kỳ Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI)  7/1/2013 7/1/2013 7/1/2018
40 Hoa Kỳ Biên bản ghi nhớ giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học Southern Nazarene, Mỹ 7/1/2013 7/1/2013 7/1/2018
41 Lào Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường Cao đẳng Kỹ thuật Hữu nghị Viêng Chăn, CHDCND Lào và trường ĐH Kinh tế & QTKD 23/2/2014 23/2/2014 23/02/2019
42 Trung Quốc Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học công nghệ vũ trụ Quế Lâm 21/4/2014 21/4/2014 21/04/2019
43 Trung Quốc Thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học kỹ thuật Quế Lâm, Trung Quốc 5/1/2014 5/1/2014 5/1/2019
44 Singapore Thỏa thuận hợp tác tổ chức Hội thảo “Tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Á” giữa Học viện Quản lý Nanyang, Singapore và Trường Đại học Kinh tế & QTKD 18/7/2014 18/7/2014 18/07/2019
45 Hàn Quốc Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Viện nghiên cứu quốc tế và khu vực, Đại học Sogang - Hàn Quốc 2/6/2014 2/6/2014 2/6/2019
46 Singapore Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Quản lý Nanyang, Singapore và trường ĐH Kinh tế & QTKD 9/5/2014 9/5/2014 9/5/2019
47 Hàn Quốc Biên bản ghi nhớ với Đại học nữ sinh Kyung In 10/1/2014 10/1/2014 10/1/2019
48 Trung Quốc Biên bản thỏa thuận hợp tác với Học viện Hồng Hà, Trung Quốc ######## 10/10/2014 10/10/2019
49 Bỉ Biên bản ghi nhớ với đại học Thomas More Mechelen-Antwerpen Bỉ 25/3/2015 25/3/2015 25/03/2020
50 Trung Quốc Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quảng Tây, Trung Quốc 13/03/2015 13/3/2015 13/03/2020
51 Hàn Quốc Biên bản hợp tác với Học viện Kinh tế và Thương mại công nghiệp Hàn Quốc 15/01/2015 15/1/2015 15/01/2020
52 Hàn Quốc Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội nghiên cứu về Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc 20/06/2015 20/06/2015 20/06/2020
53 Lào Biên bản hợp tác với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Phong Sa Lỳ, CHDCND Lào 19/04/2016 19/04/2016 19/04/2021
54 Lào Biên bản thỏa thuận với Sở Giáo dục và Thể thao Tỉnh Luang Pra Bang, Lào 21/4/2016 21/4/2016 21/04/2021
55 Lào Biên bản thỏa thuận với Sở Giáo dục và Thể thao Tỉnh Bo Kẹo, Lào 8/1/2016 8/1/2016 8/1/2021
56 Lào Biên bản thỏa thuận với Sở Giáo dục và Thể thao Tỉnh U Đôm Xay, Lào 1/12/2016 1/12/2016 1/12/2021
57 Lào Biên bản thỏa thuận hợp tác với Trường Cao đẳng kỹ thuật dạy nghề hữu nghị Hà Nội  - Viêng Chăn, Lào 14/05/2017 14/05/2017 14/05/2022
58 Trung Quốc Biên bả thỏa thuận hợp tác với Học viện Hồng Hà Trung Quốc 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2023
59 Đài Loan Biên bản ghi nhớ giữa trường ĐH Kinh tế & QTKD và ĐH Châu Á, Đài Loan 8/1/2018 8/1/2018 8/1/2023
60 Đài Loan Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu giữa trường ĐH Kinh tế & QTKD và ĐH Châu Á, Đài Loan 8/1/2018 8/1/2018 8/1/2023
61 Thái Lan Biên bản thỏa thuận hợp tác về trao đổi sinh viên giữa trường ĐH Kinh tế & QTKD và ĐH Kasetsart 1/11/2018 1/11/2018 1/11/2023
62 Thái Lan Thỏa thuận hợp tác về học thuật giữa trường ĐH Kinh tế & QTKD và ĐH Kasetsart, Thái Lan 1/11/2018 1/11/2018 1/11/2023
63 Hàn Quốc Thỏa thuận hợp tác giáo dục với ĐH Daejin, Hàn Quốc 30/11/2018 30/11/2018 30/11/2023
64 Philippin Biên bản hợp tác với ĐH Tổng hợp Laguna 4/1/2019 4/1/2019 4/1/2024
65 Hàn Quốc Biên bản hợp tác với ĐH Daegu 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2024
66 Hàn Quốc Biên bản hợp tác với Tổ chức tình nguyện quốc tế Daejin, Hàn Quốc 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2024
67 Ba Lan Biên bản hợp tác với ĐH Công nghệ Opole - Ba Lan 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2024
68 Đài Loan Biên bản hợp tác với ĐH Trường Vinh 7/11/2019 7/11/2019 7/11/2020
69 Philippin Biên bản hợp tác với Don Honorion Ventura Technological State Unversity 10/3/2019 10/3/2019 10/3/2024
70 Philippin Biên bản hợp tác với City College of Angeles 10/3/2019 10/3/2019 10/3/2024
71   Thư định hướng hợp tác với mạng lưới các trường Đại học gồm: Đại học Fairleigh Dickinson (Mỹ), Đại học Công nghệ Queensland (Úc), Đại học Trung ương Đài Loan (Đài Loan), Học viện cờ  Rajshahi (Bang la đét), Đại học Central Philippin (Philippin), Đại học Don Honnorio Ventura Technological State (Philippin), City College of Angeles (Philippin), Đại học Shanghai Maritime (Trung Quốc), Quỹ toàn cấu Saemaul (Hàn Quốc) 10/3/2019 10/3/2019 10/3/2024
72 Trung Quốc Biên bản hợp tác với Học viện kỹ thuật nghề cơ điện Vân Nam, Trung Quốc ######## 11/12/2019 11/12/2024
73 Đức Biên bản hợp tác với công ty WIHA, Đức 12/4/2019 12/4/2019 12/4/2024
74 Ý Biên bản hợp tác với hệ thống trường nghề Piemonte ######## 12/12/2019 12/12/2024
75 Đài Loan Biên bản hợp tác với Institute For Information Industry (Đài Loan) 13/10/2019 13/10/2019 13/10/2024
76 Ý Biên bản hợp tác với ĐH Padova (Ý)      
77 Ý Biên bản hợp tác với ĐH Parma (ý) 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2024
78 Ý Biên bản hợp tác với ĐH Aquila (ý) 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2025
79 Nga Biên bản hợp tác với trường Đại học Quốc gia Nga ######## 10/10/2019 10/10/2024
80 Nga Biên bản hợp tác với Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optic ######## 10/10/2019 10/10/2024
81 Đài Loan Biên bản hợp tác với ĐH Phùng Giáp (Đài Loan) 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2024
82 Ý Biên bản hợp tác với ĐH Palermo (Ý)' 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2025
83 Lào Biên bản hợp tác với Đại học quốc gia Lào 25/04/2019 25/04/2019 25/04/2024
84 Philippines Biên bản hợp tác với South Greenville School 20/03/2019 20/03/2020 20/03/2025
85 Philippines Biên bản hợp tác với L. Bernardo Memorial High School,Inc 20/03/2019 20/03/2020 20/03/2025
86 Philippines Biên bản hợp tác với Colegio de Los Banos 20/03/2019 20/03/2020 20/03/2025
87 Philippines Biên bản hợp tác với Blessed Christian School de Sta.Rosa,Inc 20/03/2019 20/03/2020 20/03/2025
88 Philippines Biên bản hợp tác với Juan Sumulong Memorial Junior College 20/03/2019 20/03/2020 20/03/2025
89 Philippines Biên bản hợp tác với Raises Montessori Academe 20/03/2019 20/03/2020 20/03/2025
90 Philippines Biên bản hợp tác với Elyon Academia Learning Institute, Inc 20/03/2019 20/03/2020 20/03/2025
91 Philippines Biên bản hợp tác với St. Therese School of Tanay, Inc 20/03/2019 20/03/2020 20/03/2025
92 Philippines Biên bản hợp tác với Greenland Academy School 20/03/2019 20/03/2020 20/03/2025
93 Philippines Biên bản hợp tác với Southville International School and Collleges, Inc 20/03/2019 20/03/2020 20/03/2025
94 Philippines Biên bản hợp tác với ĐH Laguna State polytechnic University 20/03/2019 20/03/2020 20/03/2025
95 Philippines Biên bản hợp tác với Science and Technology School of Los Banos 20/03/2019 20/03/2020 20/03/2025
96 Philippines Biên bản hợp tác với Calasumanga  National High School 20/03/2019 20/03/2020 20/03/2025
97 Philippines Biên bản hợp tác với Joy In Learning School, Inc 20/03/2019 20/03/2020 20/03/2025
98 Philippines Biên bản hợp tác với the Refiner's Christian School 20/03/2019 20/03/2020 20/03/2025
99 Philippines Biên bản hợp tác với Polilio National High School 20/03/2019 20/03/2020 20/03/2025
100 Philippines Biên bản hợp tác với La Patria College 20/03/2019 20/03/2020 20/03/2025
101 Philippines Biên bản hợp tác với Kainos Learning Institute Inc 20/03/2019 20/03/2020 20/03/2025
102 Philippines Biên bản hợp tác với Holy Redeemer School of San Isidro, Laguna, Philippin 20/03/2019 20/03/2020 20/03/2025

BÀI VIẾT LIÊN QUAN