Chương trình học bổng của Chính phủ Úc

 09/02/2021  1607

 Phòng KHCN & HTQT thông báo về Chương trình học bổng của Chính phủ Úc (AAS) năm 2022 dành cho quý thầy cô và sinh viên quan tâm.

          Đối tượng:  dành cho ứng viên là nữ, người khuyết tật, người từ vùng nông thôn, khó khăn và người dân tộc thiểu số.

          Các lĩnh vực ưu tiên gồm:

-       Quản trị và phát triển kinh tế;

-       Cơ sở hạ tầng, giao thông

-       Nước và vệ sinh;

-       Giáo dục;

-       Bình đẳng giới;

-       Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

-       Ổn định khu vực và nhân quyền;

-       Khuyết tật;

-       Biến đổi khí hậu;

-       Đổi mới sáng tạo;

-       Y tế.

          Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 30/04/2021.

          Thông tin chi tiết xem tại http://www.australiaawardsvietnam.org

File PDF chi tiết

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN