Chương trình học bổng của Chính phủ U-crai-na diện Hiệp định 2021

 03/03/2021  1593

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ U-CRAI-NA DIỆN HIỆP ĐỊNH NĂM 2021


Phòng KHCN&HTQT xin thông báo về chương trình học bổng của Chính phủ U-Crai-na diện Hiệp định năm 2021 cho các thầy cô và sinh viên quan tâm. Thông tin chi tiết như sau: 
1.1. Số lượng học bổng và trình độ đào tạo 
Tổng số có 30 học bổng, bao gồm 25 học bổng đào tạo trình độ đại học và/hoặc thạc sĩ; 05 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ theo các khối ngành: khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn. 

1.2. Thời gian đào tạo
- Chương trình đại học: 03-04 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
- Chương trình thạc sĩ: 02 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
- Chương trình tiến sĩ: 03-04 năm (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng).

1.3. Chế độ học bổng
Chính phủ U-crai-na tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp học bổng hàng tháng và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ U-crai-na;
Chính phủ Việt Nam cấp: vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng cho toàn khóa học theo chế độ hiện hành.

1.4. Thời hạn nộp học bổng: trước ngày 13/03/2021  (tính theo dấu nhận hồ sơ tại Cục Hợp tác quốc tế và thời gian hoàn thành đăng ký online).

Thông tin chi tiết về thủ tục và điều kiện nộp hồ sơ, xem tại https://bit.ly/3sBfaNY


BÀI VIẾT LIÊN QUAN