Các văn bản hợp tác

 09/04/2020  2106
STT Nước Tên biên bản hợp tác Ngày ký kết
1 Thái Lan Biên bản ghi nhớ Hợp tác học thuật giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học Ramkhamhaeng – Thái Lan (Tiếng Anh) 21/1/2009
2 Hàn Quốc Hợp đồng trao đổi và hợp tác giữa Khoa Quốc tế học - Trường Đại học Sogang Hàn Quốc và TUEBA 1/3/2009
3 Hoa Kỳ Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) cho kỳ hè năm 2009 20/5/2009
4 Hoa Kỳ Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) cho năm học 2009-2010 20/05/2009
5 Hàn Quốc Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Mạng lưới giáo dục đại học Châu Á (ANHE) – Hàn Quốc với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh) 16/04/2010
6 Thái Lan Thỏa thuận hợp tác học thuật giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học Ramkhamhaeng – Thái Lan (Tiếng Anh) 4/8/2009
7 Thái Lan Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ĐH Công nghệ Krungthep Rajamangala – Thái Lan với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh) 29/4/2009
8 Hàn Quốc Biên bản ghi nhớ giữa trường Đại học Quốc tế Seoul – Hàn Quốc với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh) 25/6/2009
9 Philippin Biên bản ghi nhớ hợp tác  giữa trường Đại học Trung Ương Phillipine với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh) 26/6/2009
10 Hoa Kỳ Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) cho năm học 2010-2011 26/6/2010
11 Hàn Quốc Hợp đồng hợp tác giữa TUEBA và Viện nghiên cứu quốc tế - Đại học Sogang – Hàn Quốc 23/08/2010
12 Thái Lan Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Prince of Songkla – Thái Lan với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh) 10/6/2010
13 Hoa Kỳ Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) cho năm học 2011-2012 11/10/2011
14 Trung Quốc Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Tài chính Thượng Hải – Trung Quốc và trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên 15/06/2011
15 Philippin Thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh với Đại học Central Philippines 11/11/2011
16 Philippin Thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo trình độ cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán với Đại học Central Philippines 3/10/2012
17 Hoa Kỳ Biên bản thỏa thuận giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) 2012-2013 18/06/2012
18 Trung Quốc Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Yunnan Chinese Language and Culture College, Yunnan Normal University 18/9/2012
19 Trung Quốc Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Sư phạm Vân Nam Trung Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD 18/9/2012
20 Trung Quốc Thỏa thuận hợp tác với Đại học Quý Châu Trung Quốc 18/9/2012
21 Trung Quốc Thỏa thuận hợp tác với Đại học Bejie, Trung Quốc 18/9/2012
22 Malaysia Thỏa thuận hợp tác với Đại học Putra Malaysia 18/9/2012
23 Indonesia Thỏa thuận hợp tác với Đại học Muhamuadiyah Yozakarta, Indonesia 18/9/2012
24 Philippin Thỏa thuận hợp tác với Đại học Baguio Philippines 18/9/2012
25 Philippin Thỏa thuận hợp tác với Đại học Angeles, Philippines 18/9/2012
26 Trung Quốc Thỏa thuận hợp tác với Học viện Khâm Châu, Trung Quốc 18/9/2012
27 Thái Lan Thỏa thuận hợp tác với Đại học Durajt Pundit, Thái Lan 18/9/2012
28 Trung Quốc Thỏa thuận hợp tác với Đại học Tây Nam, Trung Quốc 18/9/2012
29 New Zealand Thỏa thuận hợp tác với Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand 21/11/2012
30 Hàn Quốc Biên bản ghi nhớ giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học Deagu , Korea 1/10/2013
31 Trung Quốc Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học khoa học và công nghệ Côn Minh, Trung Quốc 27/3/2013
32 Trung Quốc Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Bách khoa Côn Minh, Trung Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD 27/3/2013
33 Trung Quốc Thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc 28/3/2013
34 Trung Quốc Thỏa thuận hợp tác thành lập Trung tâm đào tạo Hán Ngữ giữa Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD 28/3/2013
35 Trung Quốc Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam Trung Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD 29/3/2013
36 Trung Quốc Thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học kỹ thuật Quế Lâm, Trung Quốc 5/10/2013
37 Philippin Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Bang Southern Luzon, Philipines và trường ĐH Kinh tế & QTKD 24/6/2013
38 Hàn Quốc Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc trao đổi sinh viên giữa Đại học Deagu, Hàn Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD 7/1/2013
39 Hoa Kỳ Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI)  7/1/2013
40 Hoa Kỳ Biên bản ghi nhớ giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học Southern Nazarene, Mỹ 7/1/2013
41 Lào Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường Cao đẳng Kỹ thuật Hữu nghị Viêng Chăn, CHDCND Lào và trường ĐH Kinh tế & QTKD 23/2/2014
42 Trung Quốc Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học công nghệ vũ trụ Quế Lâm 21/4/2014
43 Trung Quốc Thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học kỹ thuật Quế Lâm, Trung Quốc 5/1/2014
44 Singapore Thỏa thuận hợp tác tổ chức Hội thảo “Tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Á” giữa Học viện Quản lý Nanyang, Singapore và Trường Đại học Kinh tế & QTKD 18/7/2014
45 Hàn Quốc Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Viện nghiên cứu quốc tế và khu vực, Đại học Sogang - Hàn Quốc 2/6/2014
46 Singapore Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Quản lý Nanyang, Singapore và trường ĐH Kinh tế & QTKD 9/5/2014
47 Hàn Quốc Biên bản ghi nhớ với Đại học nữ sinh Kyung In 10/1/2014
48 Trung Quốc Biên bản thỏa thuận hợp tác với Học viện Hồng Hà, Trung Quốc 10/10/2014
49 Bỉ Biên bản ghi nhớ với đại học Thomas More Mechelen-Antwerpen Bỉ 25/3/2015
50 Trung Quốc Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quảng Tây, Trung Quốc 13/03/2015
51 Hàn Quốc Biên bản hợp tác với Học viện Kinh tế và Thương mại công nghiệp Hàn Quốc 15/01/2015
52 Hàn Quốc Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội nghiên cứu về Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc 20/06/2015
53 Lào Biên bản hợp tác với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Phong Sa Lỳ, CHDCND Lào 19/04/2016
54 Lào Biên bản thỏa thuận với Sở Giáo dục và Thể thao Tỉnh Luang Pra Bang, Lào 21/4/2016
55 Lào Biên bản thỏa thuận với Sở Giáo dục và Thể thao Tỉnh Bo Kẹo, Lào 8/1/2016
56 Lào Biên bản thỏa thuận với Sở Giáo dục và Thể thao Tỉnh U Đôm Xay, Lào 1/12/2016
57 Lào Biên bản thỏa thuận hợp tác với Trường Cao đẳng kỹ thuật dạy nghề hữu nghị Hà Nội  - Viêng Chăn, Lào 14/05/2017
58 Trung Quốc Biên bả thỏa thuận hợp tác với Học viện Hồng Hà Trung Quốc 27/04/2018
59 Đài Loan Biên bản ghi nhớ giữa trường ĐH Kinh tế & QTKD và ĐH Châu Á, Đài Loan 8/1/2018
60 Đài Loan Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu giữa trường ĐH Kinh tế & QTKD và ĐH Châu Á, Đài Loan 8/1/2018
61 Thái Lan Biên bản thỏa thuận hợp tác về trao đổi sinh viên giữa trường ĐH Kinh tế & QTKD và ĐH Kasetsart 1/11/2018
62 Thái Lan Thỏa thuận hợp tác về học thuật giữa trường ĐH Kinh tế & QTKD và ĐH Kasetsart, Thái Lan 1/11/2018
63 Hàn Quốc Thỏa thuận hợp tác giáo dục với ĐH Daejin, Hàn Quốc 30/11/2018
64 Philippin Biên bản hợp tác với ĐH Tổng hợp Laguna 4/1/2019
65 Hàn Quốc Biên bản hợp tác với ĐH Daegu 18/02/2019
66 Hàn Quốc Biên bản hợp tác với Tổ chức tình nguyện quốc tế Daejin, Hàn Quốc 20/03/2019
67 Ba Lan Biên bản hợp tác với ĐH Công nghệ Opole - Ba Lan 29/05/2019
68 Đài Loan Biên bản hợp tác với ĐH Trường Vinh 7/11/2019
69 Philippin Biên bản hợp tác với Don Honorion Ventura Technological State Unversity 10/3/2019
70 Philippin Biên bản hợp tác với City College of Angeles 10/3/2019
71   Thư định hướng hợp tác với mạng lưới các trường Đại học gồm: Đại học Fairleigh Dickinson (Mỹ), Đại học Công nghệ Queensland (Úc), Đại học Trung ương Đài Loan (Đài Loan), Học viện cờ  Rajshahi (Bang la đét), Đại học Central Philippin (Philippin), Đại học Don Honnorio Ventura Technological State (Philippin), City College of Angeles (Philippin), Đại học Shanghai Maritime (Trung Quốc), Quỹ toàn cấu Saemaul (Hàn Quốc) 10/3/2019
72 Trung Quốc Biên bản hợp tác với Học viện kỹ thuật nghề cơ điện Vân Nam, Trung Quốc 11/12/2019
73 Đức Biên bản hợp tác với công ty WIHA, Đức 12/4/2019
74 Ý Biên bản hợp tác với hệ thống trường nghề Piemonte 12/12/2019
75 Đài Loan Biên bản hợp tác với Institute For Information Industry (Đài Loan) 13/10/2019
76 Ý Biên bản hợp tác với ĐH Padova (Ý)  
77 Ý Biên bản hợp tác với ĐH Parma (ý) 26/11/2019
78 Ý Biên bản hợp tác với ĐH Aquila (ý) 20/03/2020
79 Nga Biên bản hợp tác với trường Đại học Quốc gia Nga 10/10/2019
80 Nga Biên bản hợp tác với Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optic 10/10/2019
81 Đài Loan Biên bản hợp tác với ĐH Phùng Giáp (Đài Loan) 21/02/2019
82 Ý Biên bản hợp tác với ĐH Palermo (Ý)' 18/06/2020
83 Lào Biên bản hợp tác với Đại học quốc gia Lào 25/04/2019
84 Philippin Biên bản hợp tác với South Greenville School 20/03/2019
85 Philippin Biên bản hợp tác với L. Bernardo Memorial High School,Inc 20/03/2019
86 Philippin Biên bản hợp tác với Colegio de Los Banos 20/03/2019
87 Philippin Biên bản hợp tác với Blessed Christian School de Sta.Rosa,Inc 20/03/2019
88 Philippin Biên bản hợp tác với Juan Sumulong Memorial Junior College 20/03/2019
89 Philippin Biên bản hợp tác với Raises Montessori Academe 20/03/2019
90 Philippin Biên bản hợp tác với Elyon Academia Learning Institute, Inc 20/03/2019
91 Philippin Biên bản hợp tác với St. Therese School of Tanay, Inc 20/03/2019
92 Philippin Biên bản hợp tác với Greenland Academy School 20/03/2019
93 Philippin Biên bản hợp tác với Southville International School and Collleges, Inc 20/03/2019
94 Philippin Biên bản hợp tác với ĐH Laguna State polytechnic University 20/03/2019
95 Philippin Biên bản hợp tác với Science and Technology School of Los Banos 20/03/2019
96 Philippin Biên bản hợp tác với Calasumanga  National High School 20/03/2019
97 Philippin Biên bản hợp tác với Joy In Learning School, Inc 20/03/2019
98 Philippin Biên bản hợp tác với the Refiner's Christian School 20/03/2019
99 Philippin Biên bản hợp tác với Polilio National High School 20/03/2019
100 Philippin Biên bản hợp tác với La Patria College 20/03/2019
101 Philippin Biên bản hợp tác với Kainos Learning Institute Inc 20/03/2019
102 Philippin Biên bản hợp tác với Holy Redeemer School of San Isidro, Laguna, Philippin 20/03/2019

BÀI VIẾT LIÊN QUAN