THÔNG BÁO V/v: Tuyển sinh các lớp ngắn hạn dành cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học sinh
10/02/2017 | 936 lượt xem

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 102  /TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 9  tháng 2  năm 2017

THÔNG BÁO
V/v: Tuyển sinh các lớp ngắn hạn dành cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học sinh

Nhằm đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ của cán bộ, giảng viên cũng như sinh viên trong và ngoài Nhà trường, Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo & Du học (ICCTS) - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh liên tục tổ chức tuyển sinh các lớp ngoại ngữ.

1. Chương trình đào tạo:

Tên khóa học

Thời lượng

(tiết)

Học phí

(vnđ)

Thời gian đăng ký và

 khai giảng

Tiếng Hàn sơ cấp - Có sự tham gia của GV Hàn Quốc

60

850,000

-          Đợt 1: 10/2/2016

-          Đợt 2: 15/7/2016

-          Đợt 3: 15/8/2016

 

 

Tiếng Hàn trung cấp - Có sự tham gia của GV Hàn Quốc

60

950,000

Luyện thi TOPIK tiếng Hàn

60

1.200.000

Tiếng Trung giao tiếp cơ bản

60

750,000

Tiếng Trung giao tiếp nâng cao

60

850,000

Ngữ pháp và từ vựng cho người mới bắt đầu

75

850,000

Ngữ âm và giao tiếp Anh Mỹ - Giảng viên Việt Nam

60

850,000

Tiếng Anh trong phỏng vấn và xin việc

30

500,000

Tin học văn phòng

30

500,000

Kế toán thực tế

30

500,000

TOEIC 1 (Đầu ra 300 - 450)  - 30 buổi

105

850,000

Luyện thi APTIS

60

950,000

Luyện thi Vstep

60

950,000

Luyện thi A2

60

850,000

Luyện thi B1

90

1,000,000

Khuyến học:     - Học viên được tham gia học thử miễn phí 01 tuần trước khi nộp học phí;

- Giảm 10% học phí cho tất cả các học viên là cán bộ, giảng viên trong trường và cho sinh viên nếu đăng ký theo nhóm từ 5 người trở lên;

2. Địa điểm học:          - Giảng đường GK1, GK2 - ĐH Kinh tế & QTKD (Phường Tân Thịnh - Thái Nguyên)

3. Đăng ký: Trung tâm chỉ giảm học phí cho các  nhóm học viên gửi danh sách về địa chỉ Trung tâm HTQT về ĐT & DH; phòng 501, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kinh tế & QTKD, phường Tân Thịnh, tp Thái Nguyên trước ngày khai giảng 3 ngày, kèm theo bản mềm vào địa chỉ hòm email: haninhcfl@gmail.com; hotline : 0988 277 883 (đ/c Hà Ninh)./.

Xin chân thành cảm ơn!

 Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường;
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, HTQT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đỗ Anh Tài