Đảng uỷ

 22/01/2024  553

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN, NHIỆM KỲ 2020-2025

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Bùi Nữ Hoàng Anh

Phó Bí thư Đảng uỷ phụ trách

2

Đinh Hồng Linh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

3

Đỗ Đình Long

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ

4

Nguyễn Quang Hợp

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ

5

Hoàng Thị Huệ

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ

6

Đặng Quỳnh Trinh

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ

7

Nguyễn Tiến Lâm

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ

8

Tạ Việt Anh

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ

9

Mai Việt Anh

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ

10

Đỗ Thị Thúy Phương

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ

11

Nguyễn Tiến Long

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ,

12

Phạm Văn Hạnh

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ

13

Hoàng Thị Thu

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ


BÀI VIẾT LIÊN QUAN