Xét chọn sinh viên nhận học bổng Ươm mầm cho những ước mơ năm 2023

 15/09/2023  637

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1162 /ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v xét chọn sinh viên nhận học bổng

Ươm mầm cho những ước mơ

năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  13 tháng 9 năm 2023

Kính gửi:       - Ban chủ nhiệm các Khoa;

                                 - Viện Đào tạo Quốc tế

 

Căn cứ Thư ngỏ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) về việc trao tặng học Học bổng sinh viên – Ươm mầm cho những ước mơ năm 2023. Nhà trường thông báo về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng như sau:

1. Số lượng và mức học bổng

- Số lượng: 05 suất

- Mức học bổng: 10.000.000đ/suất (chuyển khoản trực tiếp đến STK sinh viên mở tại Sacombank)

2. Đối tượng và tiêu chí xét cấp học bổng

- Sinh viên hệ đại học chính quy K17, 18, 19 thuộc khối ngành Kinh tế;

- Điểm trung bình tích lũy tối thiểu là 7.0 (hệ 10) hoặc 2.5 (hệ 4);

- Có hoàn cảnh khó khăn và luôn có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập;

- Chưa từng nhận học bổng của các tổ chức và cá nhân nào khác;

3. Thủ tục hồ sơ xét học bổng

- Đơn đăng ký nhận học bổng (theo mẫu)

- Bản sao bảng điểm trung bình tích lũy do phòng Đào tạo cấp;

- Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo hoặc bản khai hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương;

- Bản sao bằng khen, giấy khen về thành tích học tập (nếu có)

Ghi chú:       

Hồ sơ viết sạch sẽ, rõ ràng, ghi đầy đủ các nội dung quy định và đựng trong một túi hồ sơ. Ngoài bì hồ sơ ghi rõ HỒ SƠ HỌC BỔNG SACOMBANK NĂM 2023 và thông tin cá nhân: họ tên, lớp, trường, địa chỉ, số điện thoại liên hệ khi cần.

4. Tổ chức thực hiện

Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện triển khai tới sinh viên thuộc đơn vị quản lý, mỗi Khoa/Viện đề cử 01 sinh viên nhận học bổng. Quá trình xét chọn phải đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai dựa theo hoàn cảnh gia đình, quá trình vượt khó vươn lên, kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên đồng thời hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ và gửi kết quả xét chọn (theo mẫu) về phòng Công tác HSSV (Phòng 109-Khu Hiệu bộ) chậm nhất vào 15h00 ngày 18/9/2023. Hết thời hạn trên, đơn vị nào không nộp thì coi như đơn vị đó không tham gia học bổng này. Nhà trường sẽ lựa chọn ra 5 sinh viên đạt đầy đủ các tiêu chí và yêu cầu của đơn vị tài trợ học bổng.

 

Nơi nhận:

- Các Khoa, Viện (t/h)

- Đăng tải website;

- Lưu VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Tất Thắng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN