Văn bản Quản trị - Phục vụ

 02/04/2022  2095

Quy định quản lý, sử dụng thiết bị điện tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Quyết định v/v ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho Trường ĐH Kinh tế và QTKD và Trường ĐHNL

QĐ về việc ban hành Tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo Trường ĐH Kinh tế &QTKD - ĐHTN

QĐ về việc ban hành, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực và đào tạo cho Trường ĐH Kinh tế & QTKD và trường ĐH Nông Lâm

Quy định quản lý, sử dụng tài sản công

Quy định sử dụng tài sản công tại Đại học Thái Nguyên vào mục đích kinh doanh,cho thuê, liên doanh,liên kết

Nội quy sử dụng giảng đường

QĐ 3009/QĐ-ĐHTN công tác đầu tư mua sắm và quản lý tài sản tại các đơn vị thành viên ĐHTN

Văn bản pháp quy của ĐHTN

Bản phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức và người lao động

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm 2014 – 2015

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu  Số: 63/2014/NĐ-CP 26/6/2014

Quy định thực hành tiết kiệm điện, sử dụng và bảo quản các thiết bị điện tại Giảng đường

Luật đấu thầu Số_43_2013_QH13

Luật xây dựng số 50_2014_QH13


BÀI VIẾT LIÊN QUAN