Văn bản Khảo thí

 25/02/2021  1307

Stt

Ngày ban hành

Số văn bản

Cấp ban hành

Tên văn bản

Chi tiết

1

21/9/2020

60/CV-KTĐBCLGD

Phòng

Xây dựng, rà soát, chỉnh sửa bổ sung ngân hàng câu hỏi thi/đề thi KTHP học kỳ 1 năm học 2020-2021

Xem tại đây

2

14/02/2020

10/BC-KTĐBCLGD

Phòng

Báo cáo Khảo thí kỳ 1 năm học 2019-2020

Xem tại đây

3

14/8/2020

44/BC-KTĐBCLGD

Phòng

Báo cáo kết quả chấm phúc khảo bài thi KTHP học kỳ 2 (2019-2020)

Xem tại đây

4

08/10/2020

928/BC-ĐHKT&QTKD-KTĐBCLGD

TUEBA

Báo cáo tổng kết công tác Khảo thí &ĐBCLGD năm học 2019-2020, kế hoạch năm học 2020-2021

Xem tại đây

5

23/8/2019

812/BC-ĐHKT&QTKD-KTĐBCLGD

TUEBA

Báo cáo tổng kết công tác Khảo thí &ĐBCLGD năm học 2018-2019, kế hoạch năm học 2019-2020

Xem tại đây


BÀI VIẾT LIÊN QUAN