Văn bản Hành chính - tổ chức

 11/08/2022  3446

Giấy đề nghị điều xe ô tô đi công tác

Bổ sung lý lịch viên chức và người lao động năm 2023 (mẫu đính kèm)

Quy định về giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiêm nhiệm của Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Biểu mẫu đính kèm)

Quy định quản lý hoạt động Đối ngoại của Trường ĐH Kinh tế và QTKD

Quy định về sinh hoạt học thuật của Bộ môn thuộc các Khoa của Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị chức năng trực thuộc Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Nội quy lao động  của Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, điều động viên chức

Quy định sử dụng và quản lý viên chức, người lao động

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Quyết định v/v Ban hành Nội quy lao động của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Quy tắc ứng xử trong Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Quy trình khảo sát và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đối với cán bộ viên chức và người lao động (Biểu mẫu đính kèm)

Quy định đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể đơn vị, viên chức và người lao động (Mẫu đính kèm)

QĐ 1040 ngày 29/10/2021 -Quy định tuyển dụng viên chức

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định trong công tác tuyển dụng viên chức của Trường ĐHKT&QTKD

Thông báo công tác quy hoạch cán bộ 2014

QĐ ban hành tuyển dụng CBVC ĐHKT&QTKD năm 2015

Các thông báo về tuyển dụng viên chức, KH tổ chức thi viên chức 2015

ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC SAU SINH

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

ĐƠN XIN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

ĐƠN XIN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN


BÀI VIẾT LIÊN QUAN