Tuyển sinh đi học tại Ca dắc xtan năm 2021

 31/03/2021  1711

Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế xin thông báo về chương trình học bổng đi học tại Ca dắc xtan năm 2021 cho cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm. Chi tiết trong file đính kèm.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN