TS. Phạm Văn Hạnh (Dr. Pham Van Hanh)

 13/07/2017  1026

TT

 Danh mục (Item)

Thông tin/ Information

1

Điện thoại di động

(Mobile phone):

 +84-834-292-293

2

Địa chỉ email

(Email):

pvha112@tueba.edu.vn

3

Chức danh khoa học (Title):

Giảng viên / Lecturer

4

Trình độ ngoại ngữ

(Foreign Language Proficiency):

Tiếng Anh (thành thạo) - English

5

Đơn vị công tác hiện tại (Organization):

Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp Công nghiệp, Khoa Quản trị Kinh doanh (Division of Industrial Enterprise Management, Faculty of Business Administration)

6

Chức vụ hiện tại

(Position):

Trưởng khoa (Dean)

7

Quá trình đào tạo:

  1.      Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngành học:    Quản trị Kinh doanh         

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2001

2.      Sau đại học

-  Thạc sĩ chuyên ngành:  Quản trị Kinh doanh

Năm cấp bằng: 2005

Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Hà Nội

-  Tiến sĩ chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Năm bảo vệ: 2013 

Năm cấp bằng: 2014

Nơi đào tạo: Đại học Daegu, Hàn Quốc

-  Tên luận án: Why all angry customers do not complain? The mediating role of customer emotion regulation

8

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

- Lĩnh vực nghiên cứu: 

+ Các lĩnh vực thuộc ngành Kinh tế 

- Các môn đang giảng dạy:

Quản trị Chiến lược

+ Quản trị chất lượng

+ Quản trị doanh nghiệp 

+ Kinh tế lượng

+ Phương pháp nghiên cứu

9

Các công trình nghiên cứu khoa học đã chủ trì:

 Đề tài nghiên cứu khoa học:

- Tham gia đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghiệm thu đạt loại Khá năm 2008.

- Tham gia đề tài cấp bộ mã số B2007-TN06-06: Kiểm định chất lượng nhân lực ở doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghiệm thu đạt loại Xuất sắc năm 2008.

- Tham gia đề tài cấp bộ mã số B2007-TN06-02: Đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Thái Nguyên trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiệm thu đạt loại Tốt năm 2008. 

 - Chủ trì đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu mối quan hệ giữa động lực của sự phát triển kinh tế và vấn đề phân phối trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Nghiệm thu đạt loại Khá năm 2015.

- Chủ trì đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao kỹ năng kiểm soát cảm xúc của nhân viên trực tiếp cung cấp dịch vụ tại các doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghiệm thu đạt loại Tốt năm 2016. 

-----------------------------------------------------

Các bài báo:

1. Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội, Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên Tập 136, số 06/2015.

2. Ảnh hưởng của sự đối xử bất công của nhân viên đến hành vi phàn nàn và ý định rời bỏ nhà cung cấp của khách hàng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên tập 133, số 3, 2015. 

3. Ảnh hưởng của trí tuệ cảm xúc và chuẩn mực xã hội đến hành vi phàn nàn của khách hàng. Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 04 (564) năm 2014. 

4. Ảnh hưởng của chuẩn mực xã hội đến hành vi phàn nàn và truyền miệng tiêu cực của khách hàng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên tập 125, số 11, 2014.

5. Ảnh hưởng của chuẩn mực xã hội đến hành vi phàn nàn và ý định thay đổi nhà cung cấp của khách hàng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên tập 124, số 10, 2014.

6. Does Angry Customer Immediately Complain? :A Moderated Mediation Analysis. Journal of Marketing Studies (Korean Strategic Marketing Association) Tập 25 Số 1 Năm 2017

7. Và một số bài báo khác 

10

Thế mạnh nghiên cứu:

- Nghiên cứu định lượng

- Phân tích nhân tố và hàm cấu trúc tuyến tính (SEM-Structural equation modeling)

- Nghiên cứu với biến tương tác và biến trung gian (Mediation, moderation, moderated mediation)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN