Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tham dự Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2024

 30/05/2024  190

Trong 02 ngày 28 - 29.5.2024, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên đã tham dự sự kiện Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2024 (Vietnam - ASIA DX Summit 2024) do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) chủ trì và tổ chức, với thông điệp “Công nghệ kiến tạo hạnh phúc: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững”.

Tham dự Vietnam DX Summit 2024 có Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng, diễn giả là các lãnh đạo, chuyên gia cao cấp đến từ các các Bộ, Ngành liên quan như: Bộ TT&TT, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Công thương; các tỉnh thành phố đang có mức tăng trưởng kinh tế số, kinh tế xanh cao.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam-châu Á 2024

Phát biểu tại Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam-châu Á 2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nêu rõ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh-phát triển kinh tế số, hướng tới phát triển bền vững là xu thế tất yếu của cả thế giới chứ không riêng của Việt Nam và đây có lẽ là con đường ngắn nhất, rẻ nhất để Việt Nam hướng tới một tương lai ngày càng tươi sáng.

Toàn cảnh Diễn đàn

Chuyển đổi số đã được đề cập trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, Nghị quyết 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đối với chuyển đổi xanh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về chuyển đổi xanh như Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh; Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải…

Kết luận của Phó thủ tướng Trần Lưu Quang tại Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Châu Á - Việt Nam 2024: 1. Nhìn nhận đúng mực về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quyết tâm cao để thực hiện thành công; 2. Chú trọng đầu tư hạ tầng số, ưu tiên các khu trung tâm, tạo giá trị cao và hiệu ứng lan toả; 3. Tăng cường Huy động các nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư cùng Ngân sách cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; 4. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển, khả năng cung ứng lao động chất lượng cao phát triển chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; 5. Nhà nước, doanh nghiệp có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia, khuyến khích start up; 6. Khai thác các thành tựu quốc tế, hợp tác quốc tế để phát triển chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tham gia Diễn đàn

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã cử TS.Tạ Việt Anh – Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện và TS.Nguyễn Việt Dũng – Phó trưởng Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế tham gia Diễn đàn với mục đích học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch hành động, từng bước thực hiện chuyển đổi số thể hiện dự quyết tâm, đồng hành, chung tay, góp sức vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng xanh, hướng tới phát triển bền vững của Việt Nam.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN