Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thành công lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022

 29/08/2022  1090

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2026; Kế hoạch số 24/KH-SNV ngày 07/3/2022 của Sở Nội vụ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2022. Để tiếp tục triển khai việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như cung cấp cho học viên kiến thức về lý luận, những kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ thực hiện đúng chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Từ ngày 24/8 – 26/8/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại các ban Đảng, đoàn thể, phòng chuyên môn thành phố và cán bộ, công chức phường, xã thuộc thành phố Thái Nguyên.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Dự Lễ khai mạc có đồng chí Ma Đình Đối - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, TS. Đỗ Đình Long - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Lãnh đạo của Ban Tôn giáo tỉnh, Phòng Nội vụ thành phố Thái Nguyên, giảng viên, báo cáo viên và trên 100 học viên lớp bồi dưỡng.

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng

TS. Đỗ Đình Long – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại lớp tập huấn

Đ/c Ma Đình Đối – Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, tập huấn

 Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Ma Đình Đối, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chào mừng 100 học viên tham dự lớp học và nhấn mạnh mục tiêu tổ chức lớp học nhằm đảm bảo công tác tham mưu giải quyết đồng bộ, kịp thời, hiệu quả đúng pháp luật, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; đồng chí Ma Đình Đối đề nghị các học viên tham gia nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, những kiến thức, thông tin từ giảng viên, báo cáo viên truyền đạt, qua đó áp dụng vào thực tiễn nhằm thực hiện tốt hơn nữa trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước cũng như thực hiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng chí cũng yêu cầu mỗi học viên nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm quy chế đào tạo và nội quy của lớp học để lớp học đạt kết quả tốt nhất./.

TS. Nguyễn Việt Dũng – Phó Phòng KHCN & HTQT đọc quyết định thành lập lớp bồi dưỡng

Nội dung lớp bồi dưỡng tập trung vào 06 chuyên đề gồm: Lý luận chung về tôn giáo, tín ngưỡng; tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên hiện nay; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; công tác quản lý nhà nước đối với đất đai, xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo.

Đưa tin: Nguyễn Thị Anh Đào – Phòng KHCN & HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN