Trang thông tin luận án của NCS Bùi Thị Thanh Hương

 30/06/2022  1266

Họ và tên NCS: BÙI THỊ THANH HƯƠNG

Tên đề tài luận án Tiến sĩ: Sự hài lòng và ý định hành vi của khách du lịch tại các điểm du lịch sinh thái của Sapa (tỉnh Lào Cai)

(Tourists’ Satisfaction and Behavioral Intention in Eco-Tourism Sites of Sapa (Lao Cai Province))

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Người hướng dẫn khoa học: Dr. Lorna T. Grande

Đơn vị liên kết đào tạo: Trường ĐH Kinh tế & QTKD – ĐH Thái Nguyên

Đơn vị cấp bằng: Đại học Central Philippine

Chương trình đào tạo: Chương trình Tiến sĩ Quản trị kinh doanh và Quản trị Công liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Central Philippine

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Đề tài được thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh covid 19 và ngành du lịch nói chung cũng như Sapa nói riêng đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch covid. Chính vì vậy, khi nghiên cứu sẽ có những phân tích gắn liền với thực tế và nhiều điểm khác biệt so với các nghiên cứu trước trong ngành du lịch

- Luận án sử dụng kết hợp cả dữ liệu thứ cấp và sơ cấp. Dữ liệu thứ cấp đa dạng đã được thu thập chủ yếu qua kênh thông tin và tài liệu chính thức được chính quyền địa phương, tổ chức du lịch công bố.

- Phương pháp tiếp cận dữ liệu sơ cấp không chỉ đơn thuần là phỏng vấn, khảo sát mà nghiên cứu sinh đã trực tiếp tham gia vào vai trò hướng dẫn viên du lịch cho khách du lịch đến Sapa và tư vấn, bán tour du lịch, combo du lịch cho khách để có thể tiếp cận các công ty, đối tác và khách du lịch một cách gần nhất.

- Đề tài góp phần hệ thống hóa, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự hài lòng, ý định hành vi của khách du lịch tại các điểm du lịch sinh thái ở Sa Pa (tỉnh Lào Cai).

- Về mặt lý thuyết: Nghiên cứu này góp phần đề xuất thang đo của hệ thống cho các yếu tố nghiên cứu sự hài lòng của du khách đối với điểm du lịch sinh thái và ý định hành vi của họ.

- Về mặt thực tế: Nghiên cứu sẽ mang lại những lợi ích nhất định cho các công ty hoặc đại lý du lịch; chính quyền địa phương; Các nhà nghiên cứu; khách du lịch; người dân địa phương; và môi trường tự nhiên.

- Nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị chính sách sau để cải thiện dịch vụ của các điểm du lịch sinh thái ở Sa Pa:

1. Khuyến nghị chính sách về sức khỏe hệ sinh thái và thu hút văn hóa

2. Khuyến nghị chính sách về tiện nghi

3. Khuyến nghị chính sách về chỗ ở, thực phẩm, con người, an toàn và an ninh

- Một số khuyến nghị chính sách khác: định hướng thị trường khách du lịch nội địa; các biện pháp kinh doanh để ngăn chặn covid; các biện pháp kích cầu du lịch; và phát triển du lịch sinh thái gắn với các Làng nghề truyền thống để thu hút khách du lịch.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Đối với các đại lý hoặc công ty du lịch: Đề tài này hướng các công ty và đại lý du lịch có cái nhìn đúng đắn về dịch vụ mà họ đang cung cấp vì nghiên cứu này cho thấy nhận thức của du khách về các điểm du lịch sinh thái tại Sa Pa, mức độ và ảnh hưởng sự hài lòng của du khách đến ý định hành vi. Từ đó các nhà quản lý của công ty có thể khắc phục những điểm yếu để cải thiện sự hài lòng và ý định hành vi của du khách.

- Đối với chính quyền địa phương: Việc xác định tầm quan trọng tương đối của các yếu tố sẽ giúp chính quyền địa phương quan tâm đến các nguồn lực có ảnh hưởng nhiều nhất đến sự hài lòng của du khách và thu hút thêm nhiều du khách đến với từng điểm du lịch sinh thái của Sa Pa. Đồng thời, các đề xuất của nghiên cứu sẽ đưa ra những chính sách phát triển để hỗ trợ ngành du lịch địa phương.

- Đối với các nhà nghiên cứu: Kết quả của nghiên cứu sẽ là gợi ý cho các nghiên cứu về sự hài lòng của du khách và hành vi có chủ đích khi đi du lịch tại các điểm du lịch sinh thái ở các khu vực khác.

- Đối với khách du lịch: Những khách du lịch sẽ nhận được lợi ích từ nghiên cứu vì họ sẽ nhận được dịch vụ chất lượng cao hơn bởi vì các bên liên quan khác trong ngành du lịch sẽ cố gắng làm cho dịch vụ của họ tốt hơn dựa trên kết quả của nghiên cứu

- Đối với người dân địa phương: Họ là những người sẽ được hưởng lợi ích từ môi trường trong lành hơn vì họ được đào tạo về bảo vệ môi trường.

- Đối với môi trường tự nhiên: Môi trường tự nhiên sẽ được bảo vệ hiệu quả hơn vì sức khỏe hệ sinh thái sẽ được quan tâm tốt hơn.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

- Do thời gian có hạn và ảnh hưởng của NCOVID 19, nghiên cứu chỉ tập trung vào khách du lịch trong nước tại các điểm du lịch sinh thái của Sa Pa (tỉnh Lào Cai). Các tác giả nên phân tích sâu hơn cả khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa tại những địa điểm khác của Sa Pa (tỉnh Lào Cai) trong các nghiên cứu sau này.

- Về phát triển bền vững, các nghiên cứu trong tương lai nên tập trung vào chính quyền, người dân địa phương, các công ty lữ hành, khách du lịch để có cái nhìn tổng thể.

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Full name of Ph.D student: BUI THI THANH HUONG

Dissertation title: Tourists’ Satisfaction and Behavioral Intention in Eco-Tourism Sites of Sapa (Lao Cai Province)

Major: Business Management

Scientific Supervisor(s): Dr. Lorna T. Grande

Training Location: Thai Nguyen University of Economics and Business Administration

Degree Granting Institution: Central Philippine University

Training Program: The Joint Doctoral Degree Program in Business Management and Public Management between Central Philippine University and Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

- The study was conducted in the context of the covid 19 epidemic and the tourism industry in general as well as Sapa in particular being heavily affected by the covid epidemic. Therefore, the study will have analyzes associated with reality and many differences compared to previous studies in the tourism industry.

- The thesis uses a combination of both primary and secondary data. Secondary data is diverse and has been collected mainly through information channels and official documents published by local authorities and tourism organisations.

- The primary data approach was not merely interviewing and surveying, but the PhD student directly participated in the role of a tour guide for tourists to Sapa, as well as consulting and selling tours. travel, travel combo for guests to be able to approach companies, partners and tourists in the closest way.

The research contributes to systematizing and clarifying theoretical and practical issues about tourist’s satisfaction and behavioral intention at ecotourism destinations in Sapa (Lao Cai province).

In theoretical terms: This research contributes to proposing the system’s scale for factors studying visitors’ satisfaction with an ecotourism destination and their behavioral intentions.

The study will benefit toursim company or agencies; local government; researchers; tourists; local people; and nature environment.

The study recommends the following policy recommendations to improve the service of Eco toursim destinations in Sapa:

1. Policy recommendation about Ecosystem health and cultural attraction

2. Policy recommendation about Amenities

3. Policy recommendation about Accommodation, food, people, safe and security

Some other policy recommendations: Market orientation of domestic tourists; Business measures to prevent covid; Measures to stimulate tourism; and Developing eco-tourism in association with traditional craft villages to attract tourists

PRACTICAL APPLICABILITY AND RECOMMENDATIONS

FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

- Toursim company or agencies: This research helps agencies and the tourism industry to have a correct view of the service they are offering because this study shows tourist’s perception of Sapa's ecotourism destinations, the level  and influence of tourists’ satisfaction on tourist’s behavioral intention, from which managers of the companies can overcome weaknesses so as to improve visitors’ satisfaction and behavioral intention.

- Local government: Identifying the relative importance of factors will help local government pay attention to resources which have the most influence on visitors’ satisfaction and attract more visitors to Ecotourism sites of Sapa. Also, the suggestions of the study will give the development policies to support local industry.

- Researchers: The results of the study will be the suggestion for the upcoming studies on visiors’ satisfaction and intentional behavior when traveling in ecotourism destinations in other areas.

- Tourists: The tourists who will get benefits from the research because they will get higher quality service because other stake holders will try to make their service better based on the research’s results

- Local people: They are people who will enjoy fresher evironment because they are trained of environment protection.

- Nature environment: The nature environment will be protected more effectively because ecosystem health will be more concerned.

* Recommendations for further studies:

- Due to limited time and the influence of NCOVID 19, the study focused only on domestic tourists in ecotourism sites of Sapa. The authors should further analyze both international tourist and domestic tourists in other sites of Sapa (Lao Cai Provinces) in the future studies.

- In term of sustainable development, the future studies should focus on government, local people, travel agencies and tourist in order to get the general view.

                                                                                 Nghiên cứu sinh/DM student

                                                 

 

                                                                              Bùi Thi Thanh Hương


BÀI VIẾT LIÊN QUAN