Tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Zhang Hai Ruo

 05/02/2024  142

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Zhang Hai Ruo với đề tài: “Quản lý các trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên theo hướng tự chủ”.
Ngành: Quản lý kinh tế.
Mã số: 9310110.
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Nhuận Kiên – Trung tâm Số - Đại học Thái Nguyên.
Thời gian: 14 giờ 30’, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Địa điểm: Phòng họp A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, tổ 1, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN