Tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phùng Thị Thu Hà

 04/01/2022  138

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phùng Thị Thu Hà với đề tài: Quản lý nhà nước về tài chính đất đai trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên.

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế.              

Mã số: 9340410.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Thị Bắc – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. 

Thời gian: 8 giờ 30’, ngày 26 tháng 01 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Tổ 1, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN