Tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phạm Hoài Nam

 13/05/2022  52

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Hoài Nam Tên đề tài luận án: “Huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên”.

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9340410.

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh,

2. PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.   

Thời gian: 14 giờ 00’, ngày 02 tháng 6 năm 2022

Địa điểm: Phòng A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN