Tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Văn Trọng

 04/01/2022  137

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Trọng với đề tài: “Phát triển ngành hàng Sơn tra tại các tỉnh Tây Bắc Việt Nam”.

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp.              

Mã số: 9620115.

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh;

2. PGS.TS. Trần Đình Tuấn – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.   

Thời gian: 8 giờ 00’, ngày 24 tháng 01 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Tổ 1, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN