Tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Vân Thịnh

 04/01/2022  130

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Vân Thịnh với đề tài: “Phân tích các nhân tố tác động đến thu nhập của hộ sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh – Nghiên cứu trường hợp hộ sản xuất Chả mực Hạ Long”.

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế.              

Mã số: 9340410.

Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh – Đại học Thái Nguyên.  

Thời gian: 13 giờ 30’, ngày 26 tháng 01 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Tổ 1, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN