Tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Thanh Hải

 20/03/2023  256

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Hải Tên đề tài luận án: “Tăng cường quản lý nhà nước ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh hội nhập”.

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9310110.

Người hướng dẫn khoa học:

1. TS. Lê Anh Vũ – Viện nghiên cứu phát triển bền vững vùng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam,

2. TS. Trần Thị Minh Ngọc – Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thời gian: 14 giờ 30’, ngày 11 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp B - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN