Thông tin nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp đại học 2021 của CNĐT TS. Phạm Thị Nga

 10/02/2023  433

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 2021

 

  1. Tên đề tài: “Tác động của vốn đầu tư ngoài nhà nước đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên”
  2. Mã số: ĐH2021 – TN08 - 04
  3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên
  4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Nga
  5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 114/QĐ-ĐHTN ngày 07 tháng 02 năm 2023 của của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD.
  6. Thời gian nghiệm thu: 9h00, thứ năm, ngày 16 tháng 02 năm 2023
  7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn vào để xem chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN