Thông tin nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2021 của CNĐT TS. Mai Thanh Giang

 30/12/2022  744

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 2021

 

1. Tên đề tài: Tác động quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành nhựa niêm yết tại Việt Nam.

2. Mã số: ĐH 2021 - TN08 - 06

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Thanh Giang

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2610/QĐ-ĐHTN ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 9h00, thứ sáu ngày 06 tháng 01 năm 2023

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn vào để xem chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN