Thông tin nghiệm thu cấp ĐH đề tài KH&CN cấp ĐH năm 2020, CNĐT TS Lê Ngọc Nương

 24/12/2021  254

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2020

 

1. Tên đề tài: Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan trong phát triển du lịch nông thôn tại Bắc Kạn

2. Mã số: ĐH2020-TN08-02

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Ngọc Nương

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2277/QĐ-ĐHTN ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 8h00, thứ tư ngày 29 tháng 12 năm 2021

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhần vào để xem chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN