Thông tin nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp ĐHTN năm 2021 của CNĐT TS.Vũ Thị Hậu

 16/12/2022  273

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2021

 

1. Tên đề tài: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp y tế niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2. Mã số: ĐH2021-TN08-02.

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên.

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Thị Hậu.

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2383/QĐ-ĐHTN ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 9h30, thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2022

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn vào để xem chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN