Thông tin nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp ĐHTN năm 2021 của CNĐT TS. Nguyễn Thị Kim Anh

 16/12/2022  331

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2021

 

1. Tên đề tài: Giải pháp phát triển các hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2. Mã số: ĐH2021-TN08-10

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Kim Anh

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2384/QĐ-ĐHTN ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 8h00, thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2022

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn vào để xem chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN