Thông tin nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp ĐH năm 2020 của Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Đức Thu

 02/08/2022  561

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2020

 

1. Tên đề tài: Đánh giá năng suất lao động của các Trường Đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên

2. Mã số: ĐH2020-TN08-04

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đức Thu

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 990/QĐ-ĐHTN ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 9h00, thứ ba ngày 09 tháng 8 năm 2022

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn vào để xem chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN