Thông tin nghiệm thu cấp đại học đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2021 của CNĐT TS. Phùng Trần Mỹ Hạnh

 14/07/2023  715

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2021

 

1. Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

2. Mã số: ĐH2021-TN08-05

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phùng Trần Mỹ Hạnh

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2862/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 8h00, thứ 3, ngày 25 tháng 7 năm 2023

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

FILE CHI TIẾT ĐÍNH KÈM


BÀI VIẾT LIÊN QUAN