Thông tin nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2021 của CNĐT TS. Phạm Thị Nga

 23/06/2023  607

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2021

 

1. Tên đề tài: Tác động của vốn đầu tư ngoài nhà nước đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên

2. Mã số: ĐH2021-TN08-04

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Nga

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2411/QĐ-ĐHTN ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 9h00, thứ ba, ngày 27 tháng 6 năm 2023

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

FILE CHI TIẾT ĐÍNH KÈM


BÀI VIẾT LIÊN QUAN