Thông tin nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2021 của CNĐT TS. Hà Thị Thanh Nga

 30/12/2022  413

        THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2021

 

1. Tên đề tài: Giải pháp tài chính phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2. Mã số: ĐH2021-TN08-03

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hà Thị Thanh Nga

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2609/QĐ-ĐHTN ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 7h30, thứ sáu ngày 06 tháng 01 năm 2023

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn vào để xem chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN