Thông tin nghiệm thu cấp đại học đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2021 của CNĐT TS. Đào Thị Hương

 14/07/2023  844

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2021

 

1. Tên đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của phụ nữ khu vực Đông Bắc, Việt Nam

2. Mã số: ĐH2021-TN08-07

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên.

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Thị Hương

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2863/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD.

6. Thời gian nghiệm thu: 10h00, thứ 3, ngày 25 tháng 7 năm 2023.

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

FILE CHI TIẾT ĐÍNH KÈM


BÀI VIẾT LIÊN QUAN