Thông tin nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2021 của CNĐT Ths. Nguyễn Thu Hà

 19/01/2023  435

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2021

 

1. Tên đề tài: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2. Mã số: ĐH 2021 - TN08 - 11

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thu Hà

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 168/QĐ-ĐHTN ngày ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

6. Thời gian nghiệm thu: 14h00, thứ sáu, ngày 27 tháng 01 năm 2023.

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn vào để xem chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN