Thông tin nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2019 của CNĐT TS. Dương Thị Hương

 25/02/2021  312

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2018

 

1. Tên đề tài: Vai trò của văn hóa sinh thái với phát triển bền vững ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

2. Mã số: ĐH2018-TN08-02

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Thị Hương

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 184/QĐ-ĐHTN, ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 8h30, Thứ tư, ngày 03 tháng 3 năm 2021

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B, Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn vào để xem chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN