Thông tin nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2017 của CNĐT TS. Đỗ Đình Long

 27/05/2021  532

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

 

1. Tên đề tài: Đánh giá tác động của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương đến kinh tế Việt Nam

2. Mã số: ĐH 2017 – TN08 – 15

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Đình Long

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 845/QĐ-ĐHTN, ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 8h30 – Thứ sáu, ngày 04 tháng 6 năm 2021

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn vào để tải file chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN