Thông tin nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2022 CNĐT TS. Bùi Thị Minh Hằng

 26/03/2024  441

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2022

 

1. Tên đề tài: Di cư lao động của hộ gia đình tại Việt Nam

2. Mã số: ĐH2022-TN08-11

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Thị Minh Hằng

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 998/QĐ-ĐHTN ngày 08 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 9h30, thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

FILE CHI TIẾT ĐÍNH KÈM


BÀI VIẾT LIÊN QUAN